Mert a politika is lehet érdekes

PoliPraktika

PoliPraktika

Hetven éve ért véget az első Auschwitz-per

2018. január 06. - Herczeg Sándor

1948. január. Krakkóban 21 elítélt vár arra, hogy kivégezzék őket. Az első, negyven vádlottat felvonultató Auschwitz-perre 1947. november 24-én került sor. A verdikt december 22-én hangzott el. Az akasztófa alá közel egy hónapot követően, - hét évtizeddel ezelőtt - január 24-én 19 férfi és két nő állt. A halált végül elkerülő, több koncentrációs táborban is tevékenykedő SS-tisztek, orvosok és felügyelők közül egyet felmentettek, de olyan is akadt, akit évtizedek múlva újra felelősségre vontak. Egyikük talán ma is él, tavaly év végén lehetett 100 éves…

A különböző rangú és beosztású nácik között Auschwitz jelentette az összekötő kapcsot, hiszen a 40 vádlott mindegyike évekig vett részt a tábor működtetésében. Döntő többségüket még 1945 nyarán letartóztatták, majd adták ki a lengyeleknek, akik 1947-ben állították őket bíróság elé. Közel egy hónapos tárgyalás után 23 halálos ítélet született, ebből később kettőt életfogytiglanra változtattak, huszonegyet azonban 1948. január 24-én reggel 6.40 és 9.08 perc között végrehajtottak. A többiek sokéves börtönbüntetést kaptak, de általában letöltésük előtt szabadultak. Sorsukról igen kevés forrás áll rendelkezésre, de néhányan elég furcsa utat futottak be…

targyalas_2.png

Arthur Liebehenschel (1901.11.25. – 1948.01.24.) SS-Obersturmbannführer (alezredes)

A közgazdaságtant tanult Liebehenschel már 1932-ban csatlakozott a nemzetiszocialistákhoz, két év múlva pedig az SS tagja lett. Szolgált a halálfejes osztagnál, majd különböző megsemmisítő táborokat irányított, 1943 novemberében Auschwitz, 1944 májusában pedig Majdanek parancsnoka lett. Az, hogy öt gyermek édesapja volt, nem akadályozta meg abban, hogy irányítása alatt számtalan embert küldjön gázkamrába. Amerikai hadifogságba került, majd Lengyelországba szállították. Elsőként állt az akasztófa alá, utolsó kiáltása az „Éljen Lengyelország!” volt. Egyik lánya évtizedekkel később könyvet írt apjáról, s igyekezett némileg árnyalni a róla kialakult képet.

liebehenschel.png

Arthur Liebehenschel

Maximilian Grabner (1905.10.02. – 1948.01.24.) SS-Untersturmführer (hadnagy)

1933-ban, az akkor még Ausztriában illegális náci párthoz csatlakozott. Az Anschluss után lett az SS, majd a Gestapo tagja, s ebben a minőségében dolgozott Auschwitzban is, ahol a tábori ellenállás leküzdéséért, valamint a menekülés megakadályozásáért felelt. Feladatát különös kegyetlenséggel látta el, időnként személyesen is részt vett gyilkosságokban, a kínzással kicsikart vallomások pedig mindennaposak voltak. Ügybuzgalma nem párosult kifejezett hűséggel, hiszen 1943-ban korrupció és lopás miatt bíróság elé állt, ekkor visszatért Katowice-be. A szövetséges csapatok 1945-ben elfogták, majd kiadták Lengyelországnak. A perben halálra ítélték és Liebehenschel után, másodikként őt akasztották fel.

Hans Aumeier (1906.08.20. – 1948.01.24.) SS-Sturmbannführer (őrnagy)

Iskoláit nem fejezte be, s mivel nem szerzett semmilyen képesítést, egy ideig édesapja mellett dolgozott egy fegyvergyárban, majd alkalmi munkákból élt. A nácikat már 1929-ben megtalálta, belépett az SA-ba, majd később jó érzékkel az SS-re váltott, még Himmler sofőrje is volt. 1942 februárjában helyezték Auschwitzba, ahol kiélhette erőszakos hajlamait, kínzásokban, verésekben és kivégzésekben lett főszereplő. Korruptsága miatt 1943-ban távoznia kellett, de később más táborokban is megfordult. A britek kapták el, de a krakkói pert ő sem kerülhette el, holott igyekezett mindent tagadni. 1948. január 24-én felakasztották.

grabner_aumeier_mandel.png

Maximilian Grabner, Hans Aumeier és Maria Mandel

Karl Ernst Möckel (1901.01.09. – 1948.01.24.) SS-Obersturmbannführer (alezredes)

Az állami adóhivatali képzést követően Möckel könyvvizsgálóként dolgozott, majd igen hamar főállású munkatársa lett az SS-nek, miután belépett a náci pártba, ahol arany jelvényt is kapott. Későbbi pozíciói is az adminisztrációhoz kötötték, Auschwitzba 1943 tavaszán került, ahol az igazgatást irányította. A háború után internálták, s Krakkóban perbe fogták. Húsz társával együtt, 1948. január 24-én az ő nyakába is kötél került.

Maria Mandel (1912.01.10. – 1948.01.24.) SS-Oberaufseherin (főfelügyelő)

1942 októberében a 30 éves, osztrák Maria Mandel vette át a női tábor irányítását. Az egykori irodai tisztviselő többéves tapasztalattal rendelkezett. Meggyőződéses náci volt, aki úgy vélte, hogy a legyengült foglyok gázkamrába küldése révén fent tudja tartani a rendet a túlzsúfolt barakkokban. Zenerajongóként fogolyzenekart szervezett, annak zsidó karmesterét nagyra tartotta. Mandel képtelen volt teherbe esni. Bár a szelekciók során sok gyereket küldött a halálba, előfordult, hogy egyes kicsiknek süteményt adott. Mintegy félmillió ember haláláért volt felelős közvetlenül is. A háború végén a hegyekben található szülőfalujába ment, de 1945. augusztus 10-én elfogták. Sorsa nem lehetett kétséges, a „Szörnyeteg”becenevű Mandelt 1948. január 24-én kivégezték.

Franz Xaver Kraus (1903.09.27. – 1948.01.24.) SS-Sturmbannführer (őrnagy)

1925 és 1931 között vállalkozóként dolgozott, majd ezt követően csatlakozott az SS-hez. Számos táborban töltötte be a közigazgatási vezetői posztot. Auschwitzba a kiürítés következtében, 1944 decemberében került, s ennek okán az akkor elkövetett bűncselekményekért is felelnie kellett, amit a tárgyaláson természetesen tagadott, de a túlélő foglyok cáfolták állításait. Ez megpecsételte sorsát, 1948. január 24-én őt is felakasztották, a kivégzésre várók második csoportjának első tagjaként, nem sokkal reggel háromnegyed nyolc előtt.

Erich Mühsfeldt (1913.02.18. – 1948.01.24.) SS-Oberscharführer (törzsőrmester)

Nehezebb elképzelni gyalázatosabb és embertelenebb munkát annál, amiért Mühsfeldt a vádlottak padjára került. Auschwitzban ugyanis ő volt az II. és III. krematóriumok parancsnoka. Kisebb csoportokat egymaga lőtt agyon, hogy ne kelljen az egész gázkamrát beüzemelni. A tömeges kivégzések semmilyen gondot nem jelentettek számára. Ennek megfelelően jártak el vele szemben is, halálos ítéletéhez semmilyen kétség nem férhetett. Felakasztották.

sorfoto.png

Karl Möckel, Eduard Lorenz, Erich Dinges, Paul Götze, Anton Lechner, August Boguch és Josef Kollmer

Hermann Kirschner (1910.10.07. – 1948.01.24.) SS-Unterscharführer (szakaszvezető)

Az ács végzettségű Kirschner ritka kegyetlenséggel szolgálta a náci eszméket, melyeknek már 1931-ben elkötelezte magát. Sokszor személyesen dobta a gázt a halálra várók közé, sőt sok más gyilkosságban is részt vett, beteg lengyel és szovjet foglyokat lőtt le. A róla szóló dokumentumok szerint gyakorlatilag sportból is ölt. Ilyen múlttal nem kerülhette el a kötelet, melyet 1948. január 24-én, reggel 8 előtt szorítottak meg a nyakán.

Heinrich Josten (1893.12.11. – 1948.01.24.) SS-Obersturmführer (főhadnagy)

A lakatos szakképesítésű férfi két koncentrációs táborban is szolgált, mielőtt 1940-ben Auschwitzba vezényelték, ahol egészen a kiürítésig maradt. Többször is részt vett kivégzésekben. Az evakuálás után a mittelbau-i tábort vezette, ahol több ezer fogoly halt meg az alultápláltság, az elhanyagoltság és az egészségtelen körülmények miatt. Ezek, valamint a korábban elkövetett bűnök miatt 1948. január 24-én őt is kivégezték.

Wilhelm Gerhard Gehring (1901.01.14. – 1948.01.24.) SS-Hauptscharführer (törzsőrmester)

A szintén lakatos szakmával rendelkező Gehring Sachsenhausen-ből került Auschwitzba 1942 januárjában. Itt sem tagadta meg önmagát, ő volt az egyik SS-tiszt, aki a hírhedt falnál hajtott végre kivégzéseket. 1944-től a tábor evakuálásáig blokkvezető volt, később hadifogságba került. A krakkói ítélet szerint a fogvatartottakat olyan súlyosan bántalmazta, hogy azzal halálukat okozta. 1948. január 24-én végezték ki.

Kurt Hugo Müller (1909.04.14. – 1948.01.24.) SS-Unterscharführer (szakaszvezető)

Minden bizonnyal tovább élt volna, ha 1933-ban nem lép be a náci pártba, majd egy évvel később az SS-be is, hiszen polgári foglalkozása szerint zongorákat készített. Ő azonban nem maradt meg ennél, katona lett és Auschwitzba vezényelték, ahol az egyik legveszedelmesebb őrnek bizonyult, számtalan gyilkosságot követett el, a foglyokkal különösen kegyetlenül bánt, időnként kutyákat eresztve rájuk. A legtriviálisabb eseteket is embertelenül büntette. Ő sem kapott különb bánásmódot, a montelupichi börtönben akasztották fel 1948. január 24-én.

muhsfelt.jpg

Erich Mühsfeldt

kurt_muller.jpg

Kurt Müller

Ludwig Plagge (1910.01.13. – 1948.01.24.) SS-Oberscharführer (törzsőrmester)

Mielőtt 1931 telén az SS-hez csatlakozott, gazdálkodóként tevékenykedett. Auschwitz, Buchenwald és Majdanek táborát is megjárta. Hírhedt volt brutalitásáról, elképzelhetetlen módon kínozta és bántalmazta a rábízott őrizeteseket, különösen a zsidókat és a romákat. Részt vett az elgázosításokban is. Mindennek ellenére a perben kegyelmet remélt, s arról beszélt, hogy jó ember lesz. A bírákat ez nem hatotta meg, 1948. január 24-én kötélen fejezte be életét.

Otto Lätsch (1905.11.26. – 1948.01.24.) SS-Unterscharführer (szakaszvezető)

Amikor Lätsch hatalmat kapott és az egyik altábor helyettes parancsnoka lett, kimutathatta kegyetlenségét. Három embert csak azért lőtt le, mert kisebb tüzet okoztak a téli fagyban, hogy melegedhessenek. A szovjet hadsereg közeledésének hírére felgyújtotta azt az épületet, ahol 57 beteget tartottak fogva, az ablakon át menekülőkre pedig tüzet nyitott. A szövetségesek adták át a lengyeleknek 1947-ben, akik halálra ítélték és 1948. január 24-én felakasztották. Öt gyereket hagyott hátra.

latsch.png

Otto Lätsch

Fritz Wilhelm Buntrock (1909.03.08. – 1948.01.24.) SS- Unterscharführer (szakaszvezető)

Jellemére jól rávilágít, hogy a rabok a „bulldog” becenévvel illették. 1942 és 1944 között ő volt a felelős a gázkamrák működtetéséért. Ebbéli minőségében számtalan emberélet kioltásával vádolták az első Auschwitz-perben. 1948. január 24-én végezték ki.

August Raimond Bogusch (1898.08.05. – 1948.01.24.) SS-Scharführer (őrmester)

A gyermektelen és nőtlen Bogusch sírt, amikor a bíró 1947 decemberében felolvasta a verdiktet. 1933-ban csatlakozott az SS-hez, 1939-ben pedig már egy halálfejes osztagnál szolgált. Megfordult Buchenwaldban is, majd 1941 januárjától egészen 1945-ig kísért zsidókat az auschwitzi gázkamrákba. Később visszatért korábbi állomáshelyére, ahol a szövetségesek elfogták. Halálos ítéletéhez nem férhetett kétség, 1948. január 24-én akasztották fel.

Paul Franz Götze (1903.11.13. – 1948.01.24.) SS-Rottenführer (tizedes)

Ha eredeti hivatása mellett marad, akkor talán ma másként emlékeznénk rá, de festőművészként inkább az SS-t és a nácizmust választotta 1937-ben, majd 1942-ben belépett az SS-be, s rögtön Auschwitzba került. Kezdetben nem tűnt brutálisnak, de vezetői kinevezését követően részt vett a munkaképtelenek és a zsidók meggyilkolásában, sőt 1944-ben a cigány tábor felszámolásában is. Halálra ítélték és 1948. január 24-én kivégezték.

Paul Szczurek (1908.06.26. – 1948.01.24.) SS- Unterscharführer (szakaszvezető)

A lengyel származású férfi korábban saját hazája hadseregében is tevékenykedett, de elég hamar a nácikhoz állt át. 1940-ben helyezték Auschwitzba, ahol különös brutalitással verte meg a fogvatartottakat, még akkor is, amikor azok a gázkamrákba meneteltek. A hírhedt halálfalnál személyesen is hajtott végre kivégzéseket tekintet nélkül korra és nemre. Ezt a sorsot ő sem kerülte el, 1948. január 24-én felakasztották.

paulszczurek.jpg

Paul Szczurek

Therese Rosi Brandl (1909.02.01. – 1948.01.24.) SS-Aufseherin (felügyelő)

A bajor származású Brandl 1940-ben került Ravensbrückbe, ahonnan 1942-ben helyezték át Auschwitzba. Fanatizmusa semmiben sem maradt el férfitársai mögött. Részt vett a nők és a gyermekek kiválasztásában, valamint a fogvatartottak, köztük a gyermekek fizikai bántalmazásában is. Egy áldozata később így emlékezett: "Míg a táborban Mengele doktor 1944 novemberében minden gyermeket a cigány táborba vitetett át, az egyik hiányzott.  Mandel, a női tábor vezetője és segédje, Brandl kivezetett minket egy reggel és ott álltunk ott a fagyban másnap délig. „1945 április 27-én, alig egy héttel a  szövetséges csapatok megérkezése előtt elmenekült, de augusztus 29-én a hegyekben elfogták. A lengyel hatóságok állították bíróság elé és ítélték halálra. 1948. január 24-én néhány órával a másik halálra ítélt nő – Maria Mandel - után őt is felakasztották.

nok.jpg

A vád alá helyezett nők: Therese Brandl, Alice Orlowski, Luise Danz és Hildegard Lächert

Josef Kollmer (1901.02.26. – 1948.01.24.) SS-Obersturmführer (főhadnagy)

A mezőgazdasági termelőként dolgozó Kollmer 1937-ben lépett be a náci pártba, majd 1941. január 25-én Auschwitzba került. Kisebb-nagyobb kihagyásokkal őrparancsnok volt, 1944 novemberében a frontra vezényelték. A koncentrációs táborban a falnál végrehajtott kivégzésekben, illetve a gázkamráknál betöltött szerepe miatt helyezték vád alá. 1948. január 24-én az utolsó csoport tagjaként nem sokkal 9 óra előtt akasztották fel.

Herbert Paul Ludwig (1904.11.16. – 1948.01.24.) SS-Oberscharführer (törzsőrmester)

Az 1932-től SS-tag Ludwigot 1940-ben Oranienburgban képezték ki, ezt követően helyezték át Auschwitzba. Az állatok takarmányozásáért felelős foglyokat őrizte és különösen szadista volt, bottal és ostorral verte a gyermekeket i s- noha neki is volt négy… Őt is a szövetségesek tartóztatták le és adták ki a lengyeleknek, akik Krakkóban állították bíróság elé. 1948. január 24-én kivégezték.

Hans Schumacher (1906.08.31. – 1948.01.24.) SS- Unterscharführer (szakaszvezető)

1933-tól az SS, 1940-től a halálfejes osztag tagja volt. Auschwitzba 1942 nyarán került, ahol az élelmiszerraktár vezetője volt, ebbéli beosztásában közvetlenül is felelőssé tehető az éhínségért. a magyar zsidók 1944-es megérkezésekor a rámpán teljesített szolgálatot, a legtöbbjük gázkamrába kísérésében is szerepet játszott. A huszonegy elítéltből ő állt utoljára az akasztófa alá 1948. január 24-én.

kivegzes.jpg

 A kivégzéseket igazoló korabeli lengyel dokumentum

Az első Auschwitz per 40 vádlottjából 19 megúszta a kötelet. Büntetésük letöltését követően – sokan jóval hamarabb, amnesztiával szabadultak – érthető okokból igyekeztek eltűnni a nyilvánosság elől, ezért további életükről rendkívül töredékes és nem is mindig megbízható információk állnak rendelkezésre.

Johann Paul Kremer (1883.12.26. – 1965.01.08.) SS-Obersturmführer (főhadnagy)

A sebész végzettségű Kremer több orvosi szakképesítéssel is rendelkezett, de tudását már 1932-ben a náci párt szolgálatába állította, két évvel később pedig csatlakozott az SS-hez. Vezetett katonai kórházat, majd 1942. augusztus 30-án vezényelték Auschwitzba. Néhány hónapos működése alatt számos kivégzésen volt jelen, sőt az elgázosításokban is részt vett. Kísérleteket és boncolásokat is végrehajtott, melyekről naplót vezetett, ez később bizonyítékul is szolgált a tárgyaláson. 1945 augusztusában brit fogságba került, akik internálták, majd átadták a lengyel hatóságoknak. 1947. december 22-én halálra ítélték, amit szinte az utolsó pillanatban életfogytiglani börtönbüntetésre változtattak. Kremernek ezt sem kellett letöltenie, hiszen idős korára és jó magaviseletére tekintettel 1958 januárjában kiszabadulhatott. 1960. november 29-én egy német bíróság ennek ellenére 10 évet szabott ki rá, amelybe azonban előző börtönéveit beszámították, így nem került rács mögé. Az 1963-1965-ös frankfurti Auschwitz-perben még tanúskodott, de rövidesen, 1965. január 8-án, Münsterben elhunyt.

kremer03.jpg

Johann Kremer

Arthur Breitwieser (1910.07.31. – 1978.08.20.) SS-Unterscharführer (szakaszvezető)

A jogi diplomával rendelkező, lengyel származású Breitwiesert hazája megszállásakor letartóztatták, de hamarosan szabadult, hiszen német szimpatizáns volt. Ennek megfelelően még 1939-ben csatlakozott az SS-hez. Auschwitzba 1940-ben került és egészen 1945-ig állt a tábor szolgálatában. Az Auschwitzban töltött ideje alatt kezdetben a tábor raktárgazdálkodásában dolgozott.  Egy évnyi adminisztratív munka után 1941 nyarán részt vett egy kurzuson, ahol megtanulták a Zyklon B kezelését. Feltehetően részt vett a következő próbaüzemben is. Nem sokkal később nevezték ki a vezérkari osztály vezetőjévé, mivel a gázzal való munkavégzés károsította egészségét. Négy és fél év múlva, 1945 januárjában, egy rabszállítást vezetett a buchenwaldi koncentrációs táborba. Ott egy SS harci egységhez rendelték, majd hamarosan amerikai fogságba került. Halálbüntetést kapott, melyet életfogytiglani büntetésre változtattak. 1958. december 18-án kiszabadult, ezt követően egy családi vállalkozásban könyvelőként helyezkedett el. 1961-ben néhány hétre ismét letartóztatták, de végül az 1965-ös frankfurti perben felmentették. 1978. december 20-án halt meg Bonnban.

Detlef Nebbe (1912.06.20. – 1972.04.17.) SS-Hauptscharführer (törzsőrmester)

A kereskedőként dolgozó Nebbe 1939 szeptemberében lépett be az SS-be. Egy évvel később, 1940. október 15-én lépett be az auschwitzi koncentrációs tábor kapuján, ahol egészen 1944 áprilisáig maradt. Példaadónak szolgálta gazdáit, a foglyokat különös kegyetlenséggel bántalmazta, s erre a fiatalabb őröket is megtanította, melyért kitüntetést is kapott. Életfogytiglani börtönbüntetését az 1956-os amnesztia szakította meg. Később egy ruházati gyár alkalmazottja volt. A frankfurti Auschwitz-perben tanúként szerepelt. 1972. április 17-én halt meg Kielben.

detlef_nebbe.jpgkarlseufert.jpg

Detlef Nebbe és Karl Seufert

Karl Seufert (1913.11.01. – ) SS-Hauptscharführer (törzsőrmester)

Majdanek és Auschwitz őrcsapatának is tagja volt. A vádak szerint egy alkalommal 600 szovjet fogoly elgázosításában vett részt, s emellett durván bántalmazta is a fogvatartottakat. Mindkét táborban kiemelt szerepet játszott a kegyetlenségekben, ezért Krakkóban őt is vád alá helyezték és életfogytiglani börtönt kapott. Eltűnt a nyilvánosság elől, további sorsáról és halálának időpontjáról sincs hír.

Hans Koch (1912.08.13. – 1955.07.14.) SS-Unterscharführer (szakaszvezető)

Laboratóriumi asszisztensi tapasztalatát a nácik arra használták, hogy a Zyklon-B-t ő juttassa be a gázkamrákba öt esztendős auschwitzi tartózkodása alatt. Később azt vallotta, hogy ezt csak nagy mennyiségű alkohol fogyasztása után volt képes megtenni, de ez sem mentette fel az ítélet alól, miután 1947. május 3-án átadták a lengyeleknek. A népirtásban betöltött szerepe miatt életfogytiglant kapott. Soha nem szabadult ki, 1955. július 14-én a gdanski börtönben halt meg.

Luise Helene Elisabeth Danz (1917.12.11. – ) SS-Aufseherin (felügyelő)

Ravensbrück, Majdanek, Auschwitz, Malchow. Ezen a négy helyen teljesített szolgálatot és lépett egyre feljebb a ranglétrán a fiatal nő, talán annak is köszönhetően, hogy egy nős SS-tiszttel folytatott szerelmi viszonyt – ő sem volt sokkal különb nála, hiszen a férfit bűneiért kivégezték. Danz 1943-ban kitüntetést is kapott „munkájáért”. A korabeli visszaemlékezések szerint brutálisan bánt a foglyokkal, még ostorral is verte őket. Auschwitz evakuálását követően Majdanekbe, majd később Malchowba került, s orosz táborlakók tömeges kivégzésében is segédkezett. Sikerült elmenekülnie, de a szövetségesek 1945. június elsején elfogták, a lengyelek pedig Krakkóban bíróság elé állították. A halálbüntetést megúszta, de 1947 decemberében életfogytiglani börtönt kapott. 1957. augusztus 20-án amnesztiával szabadult. Ezt követően eltűnt a nyilvánosság elől, de 79 éves korában, 1996-ban egy, a malchowi táborban elkövetett gyilkosság miatt Németországban vád alá helyezték. Egy évvel később idős korára tekintettel szabadon engedték. Danz további sorsáról nincsenek megbízható információk, több internetes forrás – 2005-ben, 2007-ben, sőt 2016-ban is cikkeztek erről - is arról számol be, hogy még életben van. Ha ez igaz, akkor ő a legidősebb, még élő háborús bűnös, hiszen tavaly év végén volt 100 éves.

Adolf Friedrich Medefind (1908.01.27. – 1948.08.09.) SS-Unterscharführer (szakaszvezető)

A kereskedőként dolgozó férfi 1937-ben lépett be az SS-be, 1940-től egészen a háború végéig több beosztásban is tevékenykedett Auschwitzban. 1942-től ő felelt az élelmiszerraktárért, ebbéli minőségében a foglyok ételét is az SS-nek juttatta, a lágerlakókat pedig szadista módon bántalmazta és kínozta. Cselekedeteit életfogytiglani börtönbüntetéssel „jutalmazták”, de ebből csak mintegy nyolc hónapot töltött le, hiszen már 1948. augusztus 9-én meghalt a börtönben.

adolfmedefindf.jpganton_lechner.jpg

Adolf Medefind és Anton Lechner

Anton Lechner (1907.11.18. – 1975.09.14.) SS-Rottenführer (tizedes)

1938-ig csehszlovák állampolgár volt, majd 1939-ben a nácikhoz állt át. 1941-ben őrként került Auschwitzba, ahol 1943 és 1944 között sofőrként dolgozott. Ez nem gátolta meg abban, hogy a láger lakóit többször is megkínozza. Életfogytiglani büntetésben részesült, de az ötvenes években az amnesztia miatt szabadlábra került. 1975. szeptember 14-én halt meg a németországi Eppingenben.

Franz Romeikat (1904.10.07. – ) SS-Unterscharführer (szakaszvezető)

Ékszerész volt, s ezt a tudását később a zsidók kifosztásában is használta. 1933-ban lépett be a náci pártba, 1941-ben helyezték Auschwitzba, ahol az őrizetesek tulajdonát kezelte, ami gyakorlatilag a kirablásukat jelentette. Nem elégedett meg ennyivel, hiszen a verésekből is kivette a részét. Krakkóban 15 évet kapott, de nem kellett leülnie, az ötvenes években kiszabadult. További sorsa és halálának ideje ismeretlen.

Hans Hoffmann (1919.12.02. – ) SS-Rottenführer (tizedes)

A lakatos szakképzettségű jugoszláv származású német állampolgár volt, 1942 októberében csatlakozott az SS-hez. Rögtön Auschwitzba helyezték, ahol az őrszemélyzet tagja lett, 1944-től Birkenauban szolgált. A krakkói tárgyaláson 15 évre ítélték, de amnesztiában részesült, így 1956. július 14-én kiszabadult. Eltűnt a nyilvánosság elől.

Hildegard Martha Lächert (1920.01.20. – 1995) SS-Aufseherin (felügyelő)

Az egyik legkalandosabb életű felügyelőnőt kétszer is elítélték bűneiért, melyeket Ravensbrückben, Majdanekben és Auschwitzban követett el. Az eredetileg ápolónőként dolgozó Lächert 1942 októberétől állt szolgálatba koncentrációs táborokban, szadista mivoltáról a ráragasztott „Véres Brigitte” gúnynév tesz leginkább tanúbizonyságot. Harmadik gyermeke születése után is visszatért Auschwitzba, majd a tábor evakuálásakor elmenekült, de nem sokkal később elfogták. A perben 15 éves börtönbüntetést kapott, de 1956. július 12-én elhagyhatta a fogságot. Ezt követően egyes hírek szerint az amerikai és a német titkosszolgálatnak dolgozott, legalábbis erre hivatkozott akkor, amikor 1975. november 26-án a Majdanek-perben ismét bíróság elé állították. Az öt évig húzódó ügyben végül 1981-ben született döntés, ekkor Lächert újabb 12 évet kapott. Különösen szadista felügyelő hírében állt, a foglyokat addig verte, amíg vérezni nem kezdtek, gúnynevét is ennek köszönheti. 1995-ben halt meg Berlinben.

hildegard_lachert_1976-1981.png

Hildegard Lächert második vád alá helyezésekor 1975-ben

Alice Orlowski (1903.09.30. – 1976.05.21.) SS-Aufseherin (felügyelő)

Majdanekben az egyik legbrutálisabb őrnek számított, különösen a nőkkel szemben kegyetlenkedett, de egyes visszaemlékezések szerint a gyermekeket sem kímélte. A táborban 1942 októberétől volt felügyelő, annak kiürítése után Plaszówba került, majd 1945 januárjában az auschwitzi tábor evakulákásban vett részt, ahol némileg humánusabb bánásmódot tanúsított, valószínűleg azért, mert sejtette későbbi felelősségre vonását. Ezt nem is tudta elkerülni, májusban a szovjetek kapták el. A krakkói perben 15 évre ítélték, de nem ülte le, hiszen 1956. december 19-én szabadon engedték. A német hatóságok az 1975-ben megrendezett Majdanek-perben újra elővették és vád alá helyezték. A tárgyalás ideje alatt, 1975. május 21-én halt meg szívrohamban.

Johannes Weber (1902.03.23. – ) SS-Sturmmann (őrvezető)

Mezőgazdászként és mészárosként dolgozott, ezért 1942 novemberében az auschwitzi konyhára került szakácsként, először a férfi, majd a nő táborba. A foglyok bántalmazásából ő is kivette a részét, a cigány őrizeteseket előszeretettel nevezte fekete zsidónak. 1947. december 22-én 15 évet kapott, azonban az ötvenes években elhagyhatta a börtönt, majd eltűnt a nyilvánosság elől.

Alexander Bülow (1905.04.28. – ) SS-Sturmmann (őrvezető)

A kegyetlenségéről hírhedt Bülow mezőgazdasági munkásként dolgozott, ezt cserélte fel 1941 novemberében az SS-tagsággal. 1945. január 19-ig volt őr Auschwitzban, ezt követően esett fogságba. Bűneiért 15 éves büntetést kapott, de az ötvenes években ő is kijöhetett a börtönből. További életútjáról nincs hiteles adat.

Eduard Lorenz (1921.02.12. – ) SS-Unterscharführer (szakaszvezető)

Csehszlovákiából származott, annak megszállása után lépett be az SS-be. Korábbi háborús sérülései miatt nem volt alkalmas a frontszolgálatra, ezért 1942 januárjában Auschwitzba helyezték, ahol három évig teljesített szolgálatot. Mindezért 15 esztendős börtönbüntetésben részesült, de az amnesztia miatt 1955. augusztus 12-én kiszabadult. Ezt követő további sorsa ismeretlen maradt, ahogyan halálának időpontja is.

Richard Albert Schröder (1921.04.14. – ) SS-Unterscharführer (szakaszvezető)

A szállítmányozóként dolgozó Schröder 1933-ban a Hitlerjugend, 1939-ben a náci párt, majd 1940-ben az SS tagja lett. 1940 decemberében került Auschwitzba, ahol 1945 januárjáig a számvitelért felelős tisztviselőként tevékenykedett. A foglyokkal nem került kapcsolatba, a krakkói perben 10 évre ítélték. Az ötvenes években ő is elhagyhatta a börtönt és sok társához hasonlóan el tudta kerülni a nyilvános szereplést.

Erich Adam Oskar Dinges (1911.11.20. – 1953.04.23.) SS-Sturmmann (őrvezető)

A frankfurti születésű Dinges 1932-ben lépett be a náci pártba és az SS-be is. 1941. május 30-tól 1944-ig sofőrként dolgozott az auschwitzi koncentrációs táborban. Cselekedeteit nem ítélték meg olyan súlyosan, mint legtöbb társáét, ezért megúszta 5 éves börtönbüntetéssel, de sokáig nem élvezhette a szabadságot. 1953. április 23-án halt meg.

Karl Hermann Jeschke (1890.08.07. – ) SS-Oberscharführer (törzsőrmester)

Jeschke 1944-ig a német hadseregben szolgált különféle frontszakaszokon, s csak ezt követően került őrként Auschwitzba, valószínűleg ezért kerülhette el a súlyosabb ítéletet. Két koncentrációs táborban is szolgálatot teljesített és ezért 3 éves börtönbüntetést kapott. Halálának helye és ideje ismeretlen.

Hans Wilhelm Münch (1911.05.14. – 2001) SS-Untersturmführer (hadnagy)

Münch volt az egyetlen vádlott, akit számos egykori fogoly tanúvallomása alapján felmentettek. Noha az orvosként végzett férfi a náci párt tagja volt, a táborban megtagadta a szelektálásban való részvételt és sok őrizetes életét mentette meg, egyiküket még a meneküléshez papírokkal is ellátta. A háború után szövetséges hadifogságba került és auschwitzi orvosként vád alá helyezték. A tárgyalás végén a fenti bizonyítékok alapján tisztázták szerepét, ezért folytathatta praxisát, egy bajor orvosi rendelőben helyezkedett el. Számos megemlékezés főszereplője volt, élete végéig bírálta a holokauszt tagadóit. 2001-ben, 90 évesen hunyt el Rosshausenben.

munch_1947.jpghans_munch_1997.jpg

Hans Münch 1947-ben és 1997-ben

Egy német filmrendező kérdésére egyik utolsó interjújában ezt válaszolta:

Amikor valaki azt mondja, hogy Auschwitz egy hazugság, hogy egy álhír, határozatlanságot érzek, hogy válaszoljak neki. Azt mondom, a tények annyira szilárdan állnak, hogy senkinek nem lehetnek kétségei, és én nem beszélek azzal az emberrel többet, mert nincs értelme. Az ember tudja, hogy az, aki ragaszkodik az ilyen dolgokhoz, amelyek valahol le lettek írva, egy rosszindulatú ember, akinek valamiféle személyes kapcsolata van, hogy szó nélkül el akarja temetni azt, amit nem lehet eltemetni szótlanul. 

(fotók forrásai:wikipedia, vho.org, auschwitz.ss.ps.cz, footage.framepool.com, Youtube, tajemnicehistorii.pl, collections.ushmm.org, pamiec.pl, tapatalk.com, lasergundaguerra.com, thesun.co.uk)

 

A bejegyzés trackback címe:

https://polipraktika.blog.hu/api/trackback/id/tr6413553835

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Éhesló 2018.01.06. 16:09:34

A gyűlölet népe képtelen túllépni 70 éve történteken.

LoveKills 2018.01.06. 20:50:40

@Éhesló: hú, ne is mondd. A gyűlölet népe, képzeld, ollyannyira tud gyűlölni, hogy a diaszpóra megmaradt (nem elgázosított) tagjainak a gyűlölete előbb utoléri anyádat, aki meg fog betegedni. És akkor már késő lesz. Aztán meg a kis féreg, zsidózó fiát, akit szintén leteper ez a gyűlölet. De majd neki is késő lesz.

Scott Tenorman Must Die 2018.01.06. 21:00:14

elmész a picsába, amiért a mai nap a korona helyett erről vagy képes írni. szeptember után.

@LoveKills: ezzel csak azt igazoltad, amit mondott

room_101 2018.01.06. 21:05:05

Erről most az a Hofi vicc jut eszembe, mikor az emléktáblára azt írták, hogy itt a partizánok felrobbantották Gömbös Gyula fasiszta miniszterelnök szobrát.

Hungry horse 2018.01.06. 21:05:45

@LoveKills: édesanyámat bátran kihagyhatod mesüge, meghalt már. Itt te és a poszter zsidózott, én nem.

Semmiféle gyűlölet nincs bennem sem irántad, sem azok iránt, akik a nagy háborút követő 72 évvel is gyűlölettől fröcsögve, naponta vívják örök harcukat a már régen halott nácik ellen.
Amit érzek, az inkább idegenkedés, undor és megvetés azok iránt, akik halottakon állnának bosszút hetediziglen is hasznot húzva rég elporladt halottaikból.
Olyasféle érzés, már he megérted a magyar szót mesüge, amit az ember egy hányás, vagy egy halom fos iránt érez, ami az útjába kerül.
Észreveszed, azonosítod, fintorgsz, átléped, elkerülöd ha másé, feltakarítod, ha a magadé.
Ha nem érted, kérdezd a rabbit!

Férgeket leginkább a saját családodban keress, ahol ilyen trágár barmot sikerült a világra szarni,, akinek a szájából ömlik a szar egy neki nem tetsző komment kapcsán okádva, ahelyett, hogy anyád lenyelt volna idejekorán. Neked már azóta késő.

LoveKills 2018.01.06. 21:10:13

@Scott Tenorman Must Die: ostoba vagy, de nem fogom megmondani, miért. Gondolkozz, érts.

Scott Tenorman Must Die 2018.01.06. 21:11:28

@LoveKills: én igazából kurvára nem is vagyok rá kíváncsi. az ilyen nyomorult libsikkel, mint te nem lehet értelmes párbeszédet folytatni.

LoveKills 2018.01.06. 21:26:50

@Scott Tenorman Must Die: kár, pedig azt hittem, még értelmes is lehetsz. A válaszod viszont hervasztóbb, mint gondoltam: nemcsak ostoba, de még gonosz is vagy. Mintha a liberalizmus szitokszó lenne. Mintha nem a liberalizmus vívmánya lenne az, hogy te és az éhes, buta gebe itt fröcsöghettek, tét nélkül. Ványadt gebe csak egy ócska, nyíltan vállalt antiszemita senki, te viszont látens antiszemita vagy. És mivel nyomorult libsizel, így még hozzá vesztes is. Gratula, kezet foghattok egymással, hajrá!

Indriq 2018.01.06. 21:34:23

@Éhesló: debilkém (mondjuk helyesen kivágtak innen mint macskát szarni, de jó vadász módjára jársz az erdőbe), az a poén, hogy ebben a cikkben egy szál gyűlölködés nincs, összeszedték és leírták kik voltak a lengyel per vádlottjai és mit kaptak. Te vagy az aki hergeli magát.

Jakab.gipsz 2018.01.06. 21:35:31

@Éhesló: Ne általánosíts, ez bűn és ostobaság.

A zsidók is utálják, lenézik, egymást.

Koránt sem homogének, közöttük is iszonyú törés vonalak, húzódnak, és ebben a zsidó-zsidó polgárháborúba, (ami nincs nagydobra verve), mi magyarok is könyékig benne vagyunk.

Az igazi zsidókat, az ateista-zsidók, ultra-ortodoxnak gúnyolják, (ez utóbbiak, áldott jámbor lelkek, még bizonyos foglakozásokat sem űznek, inkább éhen halnak ha úgy adódik).
Bezzeg az ateista-zsidók, nem restelkednek a lenézett mártírjaik vérével kufárkodni. itt tartunk most.

Szerencsés lenne ezt a holokauszt bizniszt szépen csendben abba hagyni, mert fogalmatok sincs arról, milyen erőket szabadítotok el és fel, a folytonos felemlegetésükkel, miközben Istennel is szórakoztok.

Indriq 2018.01.06. 21:37:15

@Scott Tenorman Must Die: hogy tudod feldolgozni, hogy a koronát egy demokrata párti elnök adta vissza az országnak? :)

LoveKills 2018.01.06. 21:39:14

@Jakab.gipsz: (Istent hagyjuk ki szerintem.)

Scott Tenorman Must Die 2018.01.06. 21:46:03

@LoveKills: hülyeúr, a kettőnk közül te voltál az, aki félreismert. én az első hsz-től ("gyűlölete előbb utoléri anyádat, aki meg fog betegedni") fogva tudtam, h kb egy 40-50 közötti pesti proli ballibsi lehetsz. ez nem liberális, hanem ballibsi. minden más csak egy terelés.

@Indriq: nem igazán érdekel az amerikai belpolitika. Trumpnak örültem, de ha Hillary nyer se történik semmi más az életemben. a szmájli jelet viszont nem értem.

Éhesló 2018.01.06. 21:52:36

@Indriq: nem édesanyáddal beszélgetsz mesüge. Mosd ki a szádat/billentyűzetedet hipóval.
Én nem szóltam hozzád, de ha tenném se bírnék ilyen alpári baromként megnyilvánulni.
Takarodj.

LoveKills 2018.01.06. 21:54:15

@Scott Tenorman Must Die: nyilván frusztráló a tudat számodra, hogy te egy kültelki, gumicsizmás proli vagy, aki szeretne felnőni a liberalizmus, a liberális létállapot kritikusan értett és gyakorlott, mégis felemelő, felszabadító érzéséhez. Ehhez persze kell némi lelki és szellemi muníció. Meg sok más is. De aki örök vesztes, mint te, akinek előbb a kapát kellene kivennie a szájából és két pálinka között legfőbb gondja az, hogy a csizmája talpára száradt sárrögöket eltávolítsa valahogy, annak egyszerre irigyve gyűlölt mindaz, amit a főváros és a liberalizmus képvisel. Ja, igen, és a baloldali érzékenység is. Hamár.
Terelés, mi?

Békélj meg a tudattal: nem megy. Neked sem. Van ilyen. Talán majd a következő életedben. Én drukkolok neked, tényleg.

Éhesló 2018.01.06. 21:58:44

@Jakab.gipsz: az általánosítás hasznos szellemi vívmánya az embereknek, ezzel élhettek túl, kerülhették el a bajt évmilliókon át.

Nem érdekel a gyűlölet népe és a bajaik sem izgatnak, szimplán undorodok a nyomulásuktól.

Eddig sehol nem olvastam, hogy valamely zsidó hitközség, vagy rabbi felemelte volna a szavát az eltelt 30-35 év során mindent elöntő holokultusz és haszonhúzói ellen, de ha találsz ilyet, ami számottevő támogatást élvez valamely zsidó közösségben, akkor adj rá linket, érdekelne nagyon.

Scott Tenorman Must Die 2018.01.06. 22:03:43

@LoveKills: találj ki valami eredetit, ne utánozz. látom betaláltam.

Jakab.gipsz 2018.01.06. 22:06:38

@LoveKills:

Sajnos ha ateista-zsidó filozófusokról van szó, Isten fogalma is bele van keverve a társadalmi konfliktusba, ha akarod ha nem. És kész is van egy komplett elme baj, ezt vedd észre.

LoveKills 2018.01.06. 22:18:50

@Jakab.gipsz: igen, tudom, ebben persze igazad is van. Én csak azért írtam, amit írtam, mert Isten fogalma minden szempontból problematikus, és a nevében már túl sok minden történt (és nem történt). Illegitim hivatkozási alap.

LoveKills 2018.01.06. 22:19:25

@Scott Tenorman Must Die: utánozlak? én téged? betaláltál??!
komplett idióta vagy.

Jakab.gipsz 2018.01.06. 22:24:24

@Éhesló:

A zsidó papság egy része, némaságra van ítélve, nem szólhat semmit sem, anélkül, hogy önellentmondásba ne keveredne.

Ez egy logikai csapda, el érdekel magyarázom az antiszemitizmus lényegét.

Azért mert csak egy címke, olyan mint a tabu, hogy a lényegét Te vagy mi ne értsük meg.

Indriq 2018.01.06. 22:34:49

@Éhesló: ne erőlködj, még beszarsz :)

Jakab.gipsz 2018.01.06. 22:36:42

@LoveKills: Isten fogalma egyszerű mint a faék, de csak akkor és kizárólag csak akkor, ha magyarul gondolkozol el róla, minden más nyelven problémás.

A bizonyítási procedúra sem túlságosan bonyolult, csak annyira mint kibogozni a gordiuszi csomó, vagy össze illeszteni Mózes első kőtábláját, amit nem adott át a zsidóknak, ugyanis nem szükséges a gordiuszi csomóhoz: zsineg a kőtábla hézagmentes össze illesztéséhez: kő, így elgondolva a feladatot, roppant szórakoztató matematikai fejtörő.

ember100 2018.01.06. 23:28:56

@Éhesló:
Helló !

Ha a te szüleid , gyermeked , feleséged.... ölték volna meg te mennyi idő után békélnél meg ?
Ölelnéd kebledre a gyilkosokat ?

Guboo 2018.01.07. 03:19:34

Gratulálok a kommentekhez!
Egy történelmi pillanat eseményéről kiválóan összeszedett cikk hozzászólásaiban sikerült ismét fasisztázni és zsidózni!
Ti miért nem tiltjátok le a kommentet magatoknak??????
Sajnálatos bármely kaszttól, hogy nem bír egy cikket elolvasni antiszemita gyűlölet nélkül!

2018.01.07. 08:16:59

@Scott Tenorman Must Die: Kit érdekel a szaros koronád, fidesznáci?

2018.01.07. 08:25:40

@Guboo: Faszarc, itt nem a libsik zsidóznak ezerrel, hanem a náci fideszesek. Egy ilyen írás után boritékolható volt, hogy megjelenik az ismert bértroll hat nickje. Naív vagy, ha azt hiszed, hogy az Index címlapon megjelenő írásokat nem fogják minden alkalommal szétrombolni a fideszes gazemberek. Ki van ez találva, nehogy azt hidd, hogy ez másként működik. A Soros-féle zsidózás és antiszemita kampány után mit gondoltál? Még hogy "minden kaszt"... jól vagy te összerakva?

2018.01.07. 08:28:15

Poszter, most már várom azt a cikket, amely a magyarországon felakkasztott nácikról és nyilasokról szól. Hadd ismerje meg a náci troll banda azokat is.

Megkúrt úrfi látens heteroszexuális vezérüszü 2018.01.07. 08:32:34

@kutyás majmok népe: látom kiskorodban megbaszott egy kutya és ezen a mai napig nem sikerült magadat túl tenni. őszintén sajnállak!

2018.01.07. 08:37:21

@Megkúrt úrfi látens heteroszexuális vezérüszü: Látom, téged meg kiskorodban otthon basztak meg, de ezért nem sajnállak.

2018.01.07. 08:41:49

Ne feledjétek, fideszes bitangok: a haza nem lehet ellenzékben! Ezért fog veszíteni a maffia.

bontottcsirke 2018.01.07. 08:42:59

Szerintem ássuk ki őket és akasszuk fel újra, attól jobb lesz

2018.01.07. 08:45:20

@bontottcsirke: Egyszerűbb téged hozzájuk akaszatni, majd csak két hónap után elkaparni a szeméttelepen.

bontottcsirke 2018.01.07. 09:14:07

@kutyás majmok népe: hiába ilyenek vagytok ti a bosszú népe

Jakab.gipsz 2018.01.07. 09:24:14

@ember100: Jó kérdés. @Guboo: @kutyás majmok népe: @Megkúrt úrfi látens heteroszexuális vezérüszü:

Nézzük meg együtt, meddő veszekedés helyett a történelmi tényeket!

Ha már, hogy hogy nem szóba kerültek ezek az "holokauszt biznisz" ügyek, mit bizonyít a történelem.

A Nürnberg-i tárgyaló termet egyetlen egy úri ember hagyhatta el emelt fővel, csak azért mondom ezt, hogy tudjátok, mert egy "magyar úr, az a pokolban is úr", és a háború-poklában is az maradt: Horthy Miklós Magyarország kormányzója.

Igen Horthy volt az a "egyetlen egy igaz ember" a nyugaton, aki nem kötött alkut a gonosszal a Orosz Nép lelkét megszálló fenevaddal, az ateista-zsidó filozófiával a Marxizmussal.

Most pedig szépen gondoljátok át ismét, ki kufárkodik és miért.
.

2018.01.07. 10:58:13

@Jakab.gipsz: Még nem mondtad el, hogy mi a gondod ezzel az írással, faszarc fideszes náci. Mi lenne a jó megoldás számodra? Támasszuk fel őket, mert jogtalanul lettek felakasztva? Vagy mi a kurva anyádért vinnyogsz itt?
Horthy meg egy nemzetvesztő szarházi volt, seggarc. Pont.

Tom Bobb · http://tombobb.blog.hu 2018.01.07. 11:34:28

Végigolvasva a kommenteket (nem bértollnokként, ezt előre vetítem) a legszembetűnőbb, hogy amikor egy nem zsidó személy felszólal az ellen, hogy egy közel 70 évvel ezelőtti, a félremagyarázások és egyéb önző érdekek miatt erősen kozmetikázott, ezáltal nem teljesen valóságosnak tekinthető történeten a mai világzsidóság elképesztő hosszúságú cikkel zajong, akkor az illető rögtön rasszista-fasiszta-jobbikos-náci lesz, függetlenül attól, hogy mindössze rá szeretett volna mutatni arra, miszerint le kéne már zárni a múltat és főleg a múltnak ezen felettébb ingoványos területét, hiszen azóta sok egyéb olyan sztori is megesett, amely szintén szót/hosszú bejegyzést kívánna - és amelyben esetleg pont maguk a világszerte ajvékoló zsidók a ludasok, ha lehet így mondani.
Nincs azzal baj, hogy fröcsögünk, hiszen ez is a ti beszélgetésetek vagy vitátok része, miszerint megalázva kétfelől támadva és nácizva próbálkoztok a józanul gondolkodó ellen fellépni, ezzel is úgymond megsemmisítve/eltörölve pont azt a józanságot, amivel felszólalt vagy fellépett. Ez becsületet érdemel, mert kimódolt és sokat gyakorolt dologra vall, amit más népek/népcsoportok vagy fajok egyáltalán nem képesek ilyen magas szinten művelni.
Mielőtt bárki is feszeget itt majd engem - nem szóltam hozzá a cikkhez és nem nyilvánítottam véleményt. Nem kell engem is lenácizni, bár tényszerű, hogy ha valaki ezt gondolja rólam, akkor attól csak hízik a májam, hiszen ez manapság (pont a sokszor fröcsögött hülyeségetek miatt) már-már elismerés.
Köszönöm.

2018.01.07. 12:05:07

@Tom Bobb: "nem szóltam hozzá a cikkhez és nem nyilvánítottam véleményt"

Akkor mit csináltál végül?

"kétfelől támadva és nácizva próbálkoztok a józanul gondolkodó ellen fellépni"

Tehát az itt kommentelő agyatlan nácik szerinted "józanul gondolkodók"... hát nincs kétségem, te is eléggé józannak tűnsz.
Másrészt ez az írás leír egy történelmi eseményt, amit nem lehet utólag megváltoztatni. A józan gondolkodásod miatt sem, ha tetszik, ha nem...

Jakab.gipsz 2018.01.07. 12:20:09

@kutyás majmok népe:
Ne hazudj!
A hazugság sohasem válhat igazsággá, bár mennyit is röfögsz.

Cáfolj meg ha tudsz, reklamálj a Nürnberg-i bíráknál, utólagos történelem hamisításnak és törvényhozásnak itt, nincs helye.

Lassabban a testtel, és a gyűlölködéseddel, előbb azt döntsük el. Marx-al és az ateista-zsidó filozófiával, mit csináljunk, ugyanis Isten-fogalma is bele van keverve a dologba.

Már pedig nem a tudományos materialisták, azaz a Marx-isták seggéből kelt fel a nap, pedig ezt gondolták és hangoztatták, majd kéjjel gyilkoltatok ártatlanokat.

És azt sem árt ha tudod, hogy Magyarországról két irányba mentek vonatok, a gazdag zsidókkal Svájcba a csóró szegény melósokkal pedig Auschwitz-ba ezt a szelektálást pedig nem a magyarok csinálták hanem ti, magatok között.

Hol voltak akkor a zsidó-papok miért hallgattatok? 1944- tavaszán senki nem tudott semmit? Persze hogy, nem, hétpecsétes titok volt és a szövetségesek kormányai is hallgatásra volt ítélve a józan ész nevében.

Ezt a tényt a vonatokról, pedig H. Arendt közölte, az Eichmann per kapcsán, onnan tudom.
Te pedig azt tudd Heidegger szeretője, volt egykoron Hanna, egy filozófus eszét egy nő könnyen megtalálja, de a férfiúi bölcselet az nem ott lakik, ahol a filozófus nő kotorászik.

Azt javaslom, vigyázzatok a szátokra, mert Isten nem ver bottal.

Fogalmatok sincs arról, miféle erőkkel kerültünk szembe. Már csak ennyi.

Tom Bobb · http://tombobb.blog.hu 2018.01.07. 12:43:33

@kutyás majmok népe: A kommentekhez szóltam hozzá. Elolvastam a cikket is, van róla véleményem, de nem mondom el.
Nem hiszem, hogy a te szóhasználatoddal "agyatlan nácik" valóban azok lennének - ez a ti rögeszmétek csak. A történelmi eseményeket pedig mindig meg lehet változtatni, erre pont a jelzett példát (sejtést) is felhozhatjuk - de ebbe most nem megyünk bele.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2018.01.07. 12:48:28

@LoveKills:

"Mintha nem a liberalizmus vívmánya lenne az, hogy te és az éhes, buta gebe itt fröcsöghettek, tét nélkül."

Sajnos az is a liberalizmus vívmánya, hogy hovatovább semmit nem szabad a nevén nevezni, nem szabad igazságokat kimondani, mert mindig akad egy kisebbség, akiket ez sért. A Németországban, Svédországban uralkodó véleményterrorról már nem is beszélve.

Mellesleg nem január 24-re kellett volna időzíteni ezt a posztot?

rallus 2018.01.07. 13:02:12

Bölcs dolog volt büntetés terhe mellett megtiltani a kételkedést, mert így legalább érvényesülhet az egyetlen igazság és mindenki megérti, hogy mi az a bűn, amit soha nem szabad elkövetni.
Aki meg mindenáron büntetlen tömeggyilkos akar lenni, az irtson indiánt, kongóit, vagy ukránt.

Jakab.gipsz 2018.01.07. 13:44:55

@rallus: Ne légy felületes! Gondolkozz is néha!

Nem kellett biztatni egyik népet sem, így az indiánokat sem, hogy irtsák egymást, például az azték templomok koponya hegyekre épültek fel, és az azték állam volt az első igazán "náci" állam. A kondóiak pedig egymást adták el rabszolgának a fehér embernek, nem a fehérek voltak a rabszolga vadászok, hanem a feketék, egy tál lencsért, na jó üveg gyöngyökért stb.
Ma már azt is tudhatjuk amit a katolikus papok el akartak titkolni, azt a borzalmat amit a technikai tudásukkal visszaélő azték papok tudtak, amikor a bedrogozott áldozataikat százszámra mészárolták le isten legnagyobb dicsőségére, ez csak manipuláció volt.

És ennek az őrületnek a "fehér katolikus felsőbb-rangú keresztény ember, kultúrája" vetett véget, Isten nem véletlenül, Amerikát a fehér emberre bízta, nem pedig a zsidókra.

Ez a valóságon alapuló történelem szemlélet, csak az istent játszó ateista-zsidó filozófusoknak nem tetszik, ugyanis ebbe már ők nem férnek bele, tehát csak irigykednek.

Nem véletlenül, hazudoznak éjjel és nappal, mindenről mindenkinek, össze ugrasztva, eredetileg testvérnépeket, oroszt az ukránnal, koreait a koreaival stb.

rallus 2018.01.07. 14:04:36

Jakab.gipsz
Jakab! Gondolkozás előtt néha olvasgass....

Tom Bobb · http://tombobb.blog.hu 2018.01.07. 14:07:32

@rallus: Ezt nagyon kevesen értik meg. A sapkácska alatt nem sok ész lakozik, szóval... (Egyébként gratulálok, szép megfogalmazás volt.)

DFK 2018.01.07. 14:18:18

90-ben ugyanígy kellett volna fellógatni a horngyulákat.

Jakab.gipsz 2018.01.07. 14:38:24

@rallus:

Ha nem inged ne vedd magadra.

Vannak itt rajtad kívül mások is.

Vagy ha félre értettelek, fogalmazz pontosabban, ez esetben is természetesen bocs.

A történelmi dolgoknak a tisztázása, számomra, sohasem személyekre irányuló ügy, csak az igazság keresés részét képezik.

Indriq 2018.01.07. 14:38:36

@Jakab.gipsz: szerencse, hogy nálad a bölcsek köve :)
Az áltudományosság a korlátoltak fegyvere.

Éhesló 2018.01.07. 14:44:05

@Indriq: nem édesanyáddal beszélgetsz mesüge. Mosd ki a szádat/billentyűzetedet hipóval.
Én nem szóltam hozzád, de ha tenném se bírnék ilyen alpári baromként megnyilvánulni.
Takarodj.

Éhesló 2018.01.07. 14:46:47

@ember100: erre kényszerítettek a gengszterváltás majomkodásával.
A felmenőimet kirablók, deportálók (jórészt zsidók) büntetlenek máig, néhányukat nevezték néven, bajuk nem esett semmi.
Az unokáik rablott vagyonban tobzódva ugatnak demokráciáról, liberalizmusról és náciznak (itt is) ész nélkül.

Megvetem a kettős mércét.
A gyilkos akkor is gyilkos, rabló ha náci, akkor is gyilkos, rabló, ha zsidó.

Indriq 2018.01.07. 15:13:04

@Éhesló: vasárnp csak a copy-paste-ért fizetnek?

Éhesló 2018.01.07. 15:16:53

@Indriq: még ez is sok neked te patkány.

Scott Tenorman Must Die 2018.01.07. 15:21:46

@Harmat Árpád Péter: azt nem csodálom, h egy olyan véleményterrorista félművelt embernek tetszik ez a wikipédiáról kopizott poszt, mint amilyen te vagy

rallus 2018.01.07. 16:34:55

Jakab.gipsz
A történelemben az igazság mindig csak a hazugságban érdekeltek hatalmának meggyengülése után derül ki. Egy apró példa:

"Minszkben, Leningrádban, Rigában, Brjanszkban , Nyikolajevban, és Velikije Lukiban. 85 német katonát, köztük 18 tábornokot ítéltek halálra katyńi mészárlásban való részvételért. Ezt követte a leningrádi (hét halálos ítélet) , és a szmolenszki per (nyolc halálos ítélet). A leningrádi perben egy bizonyos Arno Dührer, nyilvánosan elismerte bűnösségét. Elmondta, hogy a többi német tiszttel együtt részt vett katyńi erdőben lefolytatott kivégzésben, ahol több ezer lengyelt és zsidót öltek meg. Dührer jutalomként elkerülte a halálbüntetést és a büntetőtábor letöltése után visszatérhetett Németországba."
A "sine ira et studio" elvét mindig szem előtt tartó történészek csak a SZU bukása után jöttek rá, hogy addig hazudtak, na persze naivak voltak. Szép hivatás.
Ma már természetesen semmi nem áll útjában a teljes igazság kimondásának, mert liberalizmus van! És ez így nagyon jó...

UrbanLegend2000 2018.01.07. 17:06:24

A nácik ma is köztünk élnek. Ha tehetnék, újra megtennék. Nem csak a zsidókkal, hanem a melegekkel, liberálisokkal, eszkimókkal, akárkivel, akik nem tetszenek nekik.
Nekik lételemül az, hogy a saját elbaszott életükre valami kifogást találjanak.
Elég csak a kommenteket olvasni. Sajnos a világ ismét ebbe az irányba tart. Az igényt pedig közpénzből keltik akkor és most is.

Jakab.gipsz 2018.01.07. 20:33:15

@rallus: @UrbanLegend2000:

Felejtsétek el már el ezt a "nácizást" ez nem Jolly Joker, hogy minden alkalommal elő kapjuk ha valakikbe bele akarjuk fojtani a szót.

Juj úgy félünk azoktól a csúnya náciktól, mi lesz ha vissza térnek, juj, hozzunk törvényeket, tiltsuk be, ezek az intézkedések, pontosan olyan hatást gyakorolnak, mint amikor azt mondom, hogy "tilos a fehér elefántra gondolni".

Lófax eszünkbe sem jutna.

Pontosan ilyen fogalom az antiszemitizmus is, és ezt az ateista-zsidó hangoztatják a politikai ellenfeleik, ki iktatására, miközben az igazi zsidókat, ultra ortodoxnak gúnyolják.
És kész egy politológusok által generált társadalmi káosz. Mindenki hülyeségekről beszél!

Nos, ezért kell ezt az elmeháborodott Soros-féle liberális csőcseléket lyukra tenni, had pottyanjanak bele a saját nihilizmusukba.

Harmat Árpád Péter · http://tortenelemcikkek.hu/ 2018.01.07. 20:36:30

@Scott Tenorman Must Die: ... egy olyan kis gyáva senkitől, mint te vagy, ezt bóknak veszem!

Torténetíró blog · tortenetiro.blog.hu 2018.01.07. 20:50:49

@Scott Tenorman Must Die: ... és persze te vagy az a teljesen művelt zseni, aki aztán egyből felismeri, hogy mi van a Wikipédiáról kopizva, mi? ... Háát ... megnézve korábbi hozzászólásaidat pont úgy is nézel ki, mint egy szuper-művelt, választékos ízlésű, sokoldalú zseni és nem mint egy nagypofájú, beképzelt zérófütyi. :-) DDD

ember100 2018.01.07. 20:52:28

@Éhesló:
Helló !

Mi is itt a gond ?
adott egy írás amiben leírták mit csináltak a németek a haláltáborokban , erre mindenki elkezd zsidózni meg minden . Ezeket az " embereket2 nem azért ítélték el mert németek voltak hanem azért mert GYILKOSOK voltak , és ez 70 év távlatában sincs másképp !
Ha a felmenőidet kisemmizték megölték... akkor azok NEM zsidók voltak hanem egyszerű GAZEMBEREK !

UrbanLegend2000 2018.01.07. 21:19:30

@Jakab.gipsz: Beragadt nálad ez az ateista-zsidó szó. Mert bezzeg nácikat nácizni nem szabad, de ateista-zsidózni bármikor önfeledten. LOL

Kovacs Nocraft Jozsefne 2018.01.07. 21:22:03

@rallus:

"Ma már természetesen semmi nem áll útjában a teljes igazság kimondásának, mert liberalizmus van!"

A liberalizmusban még a véleményt sem szabad kimondani (lásd holo-tagadás büntetése), nemhogy az igazságot.

"És ez így nagyon jó..."

És ez így nagyon nincs jól...

Kovacs Nocraft Jozsefne 2018.01.07. 21:24:50

@UrbanLegend2000:

"A nácik ma is köztünk élnek. Ha tehetnék, újra megtennék."

De nem tehetik. Ellentétben a bolsevikokkal, akik 2006-ban megtették, a saját népükre lövettek éles lőszerrel (a gumilövedék is az). Mondjuk példakép volt bővel, ott volt mindjárt a pufajkás Horn Gyula.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2018.01.07. 21:29:02

@Jakab.gipsz:

"Pontosan ilyen fogalom az antiszemitizmus is"

Az antiszemitizmusra leginkább a zsidóságnak van szüksége, hogy folyamatosan a rettegő mártír szerepében tetszelegjen. Képzeld csak el, ha az antiszemitizmus-váddal nem tudnálk többé sakkban tartani ill. zsarolni az ellenfeleiket. Nálunk pl. a zsidók (legalábbis az önmagukon kívül senkit nem képviselő zsidó szervezetek szerint) mindig rettegnek, nem tűnt fel?

Kovacs Nocraft Jozsefne 2018.01.07. 21:32:04

@ember100:

"Ha a felmenőidet kisemmizték megölték... akkor azok NEM zsidók voltak hanem egyszerű GAZEMBEREK !"

Vagy zsidó gazemberek. Mint Soros, aki zsidóként végigasszisztálta zsidó vagyonok rekvirálását. Utóbb élete legboldogabb időszakának nevezte.

Ugye rasszista is csak fehér/magyar ember lehet, mi? Zsidó sem lehet gazember, mi?

Kovacs Nocraft Jozsefne 2018.01.07. 21:33:47

Galambom, ha ki lehet mondani, hogy az áldozatok zsidók voltak (jórészt), akkor azt is szabadjon kimondani, hogy a bűnösök között is voltak zsidók.

A gazemberség nem rassz-függő.

Scott Tenorman Must Die 2018.01.07. 22:25:41

@Harmat Árpád Péter: attól még, h fröcsögsz, igazam van. egy félművelt ctrl c+ctrl v magát történésznek képzelő alak vagy, aki cenzúrázza amit a netre szarik

@Rozsdabarna: ha nem egy degenerált ballibsi lennél akkor elég lett volna találomra rákattintanod pár névre és voálá. dehát te egy degenerált ballibsi vagy, így még ez SEM ment. de látom, te vagy a legújabb bérnick, ezért most még megkíméllek.

Torténetíró blog · tortenetiro.blog.hu 2018.01.08. 00:31:44

@Scott Tenorman Must Die: ... éppen hogy TE vagy ballibsi!! Fel lehet ismerni a degenerált logikádból, ami a ravaszkodásra épít, meg mások gyalázására. Egy kis frusztrált senki vagy és abból, ahogyan másokról írsz (azzal vagdalkozva, hogy te majd eldöntöd ki a félművelt) biztosra veszem, hogy max egy érettségid lehet. Az is a léc felett átcsúszva. És most ne gyere azzal, hogy 5 diplomás doktor vagy, mert a gyatra mondatképzéseid után ezt senki nem veszi be. Szerencsétlen ostoba marha. :D

Periodista. 2018.01.08. 00:36:35

@Rozsdabarna: @Scott Tenorman Must Die: Ez a Scott Tenorman akárki akkora troll, mint ide Lacháza. Egy beképzelt idióta, aki önszorgalomból nyomja a szarságaid mindenfelé, de annyira ostoba, mint a segg. Jól mondom, kiskoma? Itt éled ki magad. Csak az a gáz, hogy két kommentedből lejön, mennyire nyomi vagy. :))))))

Kovacs Nocraft Jozsefne 2018.01.08. 00:42:48

@Intercessor:

"két kommentedből lejön, mennyire nyomi vagy."

Neked már az első kommented első mondatából lejött. :)

Scott Tenorman Must Die 2018.01.08. 01:16:22

@Rozsdabarna: jaj majd nem gondolod, h bizonygatni meg magyarázgatni fogok egy olyan lénynek, aki a műveltséget iskolai végzettségben méri. nekem tökmindegy mit gondolsz rólam, kettőnk közül te hisztizel (ráadásul azokat a szavakat használod, amiket én, még egy önálló ötleted sincs). rávilágítottam arra, h ostoba vagy. ez nem gond, sokan vagytok így. de te még hirdeted is. nem tudom miért jó ez neked.

@Intercessor: nem.

ember100 2018.01.08. 09:51:19

@Kovacs Nocraft Jozsefne:
Helló !

Te BETEG vagy menj orvoshoz !

Azt a részét TALÁN érted hogy valaki zsidó , cigány , kommunista... azért ölték meg a haláltáborban .
A gyilkosaik meg elsősorban gazemberek voltak NEM zsidók , cigányok stb.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2018.01.08. 11:00:11

@ember100:

Nyugodj le, lélegezz mélyeket, mert még megüt a guta. :)

petimegmondja 2018.01.08. 11:39:56

@Tom Bobb, + a többi agyatlan: Van az interneten több milliárd oldal. Még magyar nyelvű blogbejegyzésből is van több százezer. Miért ne lehetne valakinek a szabadsága, hogy konkrétan erről írjon, olyan terjedelemben, amilyenben éppen jólesik neki?!
Ha ez a téma titeket zavar, akkor mi a f@sznak hergelitek magatokat azzal, hogy elolvassátok??? A vak is látja, hogy ez a cikk nem nektek szólt! Mi a f@sz közötök van hozzá, hogy mások - akik nem ti vagytok - számára milyen - az érdeklődésüknek megfelelő - olvasnivalót kínál egy portál, ami megint csak szemmel látható, nem a ti politikai hitvallásotok szerint, nem igazán nektek szól?! Most már annyi fideszközeli lap, magazin, hírportál működik. Ott pont azt írják, amit ti olvasni szeretnétek. Mi a f@sznak jártok ide magatokat idegelni? Meggyőzni valakit? Az biztos nem fog menni! Nekem inkább úgy tűnik, hogy látva mit művel a vezéretek, magatok is elbizonytalanodtatok és/vagy unalmas és sivár kis életetek frusztrációit próbáljátok kiélni némi anonym anyázással, mert amúgy a helyi kocsmában ugyanezért jól pofánb@sznának benneteket, így oda be sem meritek tenni a lábatokat...

Megkúrt úrfi látens heteroszexuális vezérüszü 2018.01.08. 11:42:35

@petimegmondja: majd ha te eljutsz oda, h mi a fasz közöd van ahhoz, h másnak mi a fasz köze van valamihez, akkor leszel értelmes ember

petimegmondja 2018.01.15. 09:08:13

@Megkúrt úrfi látens heteroszexuális vezérüszü:
Én már régen ott tartok (ahogy a kommentemből is lejön annak, aki nem küzd a szemantikával), a kérdés, hogy te mikor fogsz odajutni?!
süti beállítások módosítása