Mert a politika is lehet érdekes

PoliPraktika

PoliPraktika

Márki-Zay Péter a legitimitás tükrében

2021. december 20. - Herczeg Sándor

Érdekes méltatlansági-jogelméleti vita látszik kibontakozni Hódmezővásárhelyen, hiszen az önkormányzat hírszolgálata két fideszes önkormányzati képviselő esetében arra célzott, hogy akár a mandátumuktól is megfoszthatják őket, mert nem közöltek helyreigazítást egy (részben) elvesztett perben. Ugyanakkor a Cseri Tamást és Benkő Zsoltot érintő bírósági ítélet kapcsán egy, a Facebook-on folyó kommentháborúban Krupiczer Ferenc polgármesterpárti DK-s képviselő arról írt, hogy amennyiben nem lesz helyreigazítás, akkor „természetesen” a két fideszes méltatlanná válik. Úgy tűnik, hogy ez a kijelentés vált kontraproduktívvá, hiszen kiderült: maga Márki-Zay is hasonló cipőben jár.

Még mielőtt részletesen kifejteném ennek okát, érdemes megvizsgálni a hódmezővásárhelyi polgármester legitimitásának kérdéskörét, mely csupán első látásra egyértelmű. A politikatudományban ugyanis legitimitás alatt elfogadottságot vagy elismertséget értünk. A norma szerinti legitimitás tipikus és fajsúlyos esete a jog szerinti legitimitás: elfogadunk valamit, mert jogos, jogszerű, törvényes vagy alkotmányos, illetve legitimnek fogadunk el valamit, mert jogos, jogszerű, törvényes vagy alkotmányos. Az elfogadás vagy elismerés motívumai, illetve okai, indítékai alapján a gyakorlati politikában a legitimitás három típusa különböztethető meg: jogi, morális és politikai. A morális legitimitás esetben morális elvek vagy értékek alapján, míg politikai legitimitás esetében politikai célokból, érdekekből, szükségletekből vagy akár kényszerekből történik meg az elfogadás.

Márki-Zay Pétert két ízben – 2018. február 25-én és 2019. október 13-án – meglehetősen nagy többséggel választották meg a dél-alföldi település vezetőjének, a voksolás pedig teljesen szabályszerű volt. Ha ezt vesszük figyelembe, akkor jogi-közjogi legitimitása mindenképpen fennállhatna. A morális, illetve politikai legitimációja azonban a legutóbbi hírek szerint, melyek alapján a támogatottsága csökkent, valamint számos helyi beruházás „őszintesége és tartalma” hagyott kérdéseket maga után; ingoványos talajon mozog. E két utóbbi ismérv azonban akár átléphető is lenne, hiszen polgármesteri mandátuma 2024-ig tart, illetve tartana, ugyanakkor e harmadik láb – a jogi – ezekben a napokban szintén bizonytalansági tényező lett.

mzp_felesege.jpg

Márki-Zay Péter és felesége 2021. december 20-án az Index fotóján

A jogelméletinek, de inkább politikainak tűnő csörte kapcsán ugyanis megnéztem Márki-Zay Péter eddigi peres ügyeit. Az ezekből fakadó következtetések fényében érdemes megvizsgálni a helyzetet. Márki-Zay Pétert a Szegedi Törvényszék 2020. december 9-én jogerősen 1 év próbára bocsátotta. A próbára bocsátásról a 2012. évi, Büntető Törvénykönyvről szóló C. törvény a következőket írja:

 1. § (1) A bíróság a vétség, valamint a háromévi szabadságvesztésnél nem súlyosabban büntetendő bűntett miatt a büntetés kiszabását próbaidőre elhalaszthatja, ha alaposan feltehető, hogy a büntetés célja intézkedés alkalmazásával is elérhető.
 2. § (1) A próbára bocsátást meg kell szüntetni, és büntetést kell kiszabni, ha
 3. a) a próbára bocsátottat a próbára bocsátás előtt elkövetett bűncselekmény miatt a próbaidő alatt elítélik,
 4. b) a próbára bocsátottat a próbaidő alatt elkövetett bűncselekmény miatt elítélik, vagy
 5. c) a próbára bocsátott a pártfogó felügyelet magatartási szabályait súlyosan megszegi.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott eseteken kívül a próbaidő elteltével az elkövető büntethetősége megszűnik.

A fentiek azt jelentették, hogy amennyiben később más ügyekben jogerősen is elmarasztalják a polgármestert, akkor a bíróságnak már nincs lehetősége próbára bocsátást kiszabni abban az esetben, ha ilyen ítéletek 2021. december 9-ig megszületnek. Ilyenek történtek is, hiszen további büntetéseket szabtak ki rá, ezeket pedig a következőképpen szabályozza a törvény:

 1. § (1) Büntetések
 2. a) a szabadságvesztés,
 3. b) az elzárás,
 4. c) a közérdekű munka,
 5. d) a pénzbüntetés,
 6. e) a foglalkozástól eltiltás,
 7. f) a járművezetéstől eltiltás,
 8. g) a kitiltás,
 9. h) a sportrendezvények látogatásától való eltiltás,
 10. i) a kiutasítás.

A dolog itt lesz érdekes, hiszen most kell elővenni a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényt, amely az önkormányzati képviselők méltatlanságát tárgyalja, ami nem csupán az önkormányzati képviselőkre, hanem e tekintetben azonos jogállásuk lévén a polgármesterekre is vonatkozik. A törvény a következőképpen rendelkezik:

 1. § (1) Méltatlanság miatt a képviselő-testület határozatával megszünteti annak az önkormányzati képviselőnek a megbízatását,
 2. b)akit szándékos bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztésre ítéltek;
 3. f) aki a vele szemben megindított bírósági eljárást lezáró jogerős bírósági döntés végrehajtását akadályozza, vagy azt neki felróható módon elmulasztja;

Nyilvánvaló, hogy a Hódmezővásárhely Város gyorshír szolgálata az f, pontra hivatkozik, ugyanakkor a törvény kimondja a következőket is:

 1. § (1) A polgármester e tisztsége megszűnik:
 2. e) sorozatosan törvénysértő tevékenysége, mulasztása miatti jogi felelősségének jogerős bírósági ítéletben történő megállapításával, az ítélet jogerőre emelkedésének a napjával;

Ebben az olvasatban viszont már kissé más a helyzet.

Márki-Zay Péter ellen már több jogerős elmarasztaló ítélet is született: a legtöbb esetben személyiségi jogi perben. Miklós Anikó helyi iskolaigazgató ügye viszont büntetőügy volt, ebben jogerősen pert vesztett 2020. december 9-én, a büntetése egy év próbára bocsátás volt. 2021. január 26-án – tehát bőven a próbaidő alatt – újabb büntetőperben ítélték el, ekkor 250 napi elzárásnak megfelelő 500 ezer forint pénzbírságot kapott, akkor még nem jogerősen, de 2021. június 24-én már úgy is. Hozzáteszem: Cseri Tamás és Benkő Zsolt már közzé is tette a számukra kötelezően előírt helyreigazítást, Márki-Zay Péter viszont nem, s emiatt az egyik fideszes képviselő 2021. december 16-án indítványozta is vele szemben a méltatlansági eljárás megindítását.

Összegezve: a két egymást követő, Márki-Zay Pétert elmarasztaló jogerős ítélet dátuma 2020.12.09., valamint 2021.06.24. A harmadik – szintén büntetőügy, melynek felperese Lázár János volt – jogerős ítélet 2021.09.03-i dátumú, ekkor Márki-Zay Pétert 200 ezer forint megfizetésére kötelezték rágalmazás bűntettének elkövetése miatt. A fent idézett törvény világosan fogalmaz:

A polgármester e tisztsége megszűnik sorozatosan törvénysértő tevékenysége, mulasztása miatti jogi felelősségének jogerős bírósági ítéletben történő megállapításával, az ítélet jogerőre emelkedésének a napjával.

Bírói megítélés kérdése lehet, hogy a jogot miként alkalmazzák, ugyanakkor a harmadik jogerős ítéletet már akár a sorozatos (egymástól 10 hónapos távolságra sem lévő, minimum egy esetben próbára bocsátási idő alatt elkövetett) törvénysértés jelzővel is lehet illetni. Mivel a közgyűlésben Márki-Zaynak erős többsége van, a testület minden bizonnyal nem fogja kimondani a méltatlanságát, s az ügy a kormányhivatalhoz kerül. Ha szigorúan betű szerint értelmezzük a fentebb idézett paragrafust, akkor Márki-Zay Pétert a sorozatos törvénysértés állapotában találjuk, hiszen a fentiek mellett például itt van négy korábbi eset is:

2019.04.23-án jogerősen pert vesztett a hódmezővásárhelyi kórházzal szemben, emiatt 800 ezer forint pénzbírságot kapott, elégtételadásra kötelezték és eltiltották a további jogsértéstől a Szegedi Ítélőtáblán. A Kúria a döntést 2020.11.26-án erősítette meg.

2019.10.02-án jogerősen pert vesztett Havasi Katalin hódmezővásárhelyi orvossal, korábbi önkormányzati képviselővel szemben, amikor súlyosan megsértette a jó hírnevét, emiatt 1 millió forint pénzbírságot kapott, valamint nyilvános elégtételadásra kötelezték. A sajtóhírek szerint ez nem történt meg.

2019.12.07-én jogerősen sajtópert vesztett a promenad.hu helyi hírportál ellen a Kúrián. (A polgármester 2021.09.12-én újabb két sajtópert bukott el.)

2020.05.27-én jogerősen pert vesztett Juhász Tünde kormánymegbízott és Holubán Csilla hivatalvezető ellen jó hírnév megsértése miatt és 400-400 ezer forint sérelemdíj megfizetésére kötelezte a Szegedi Ítélőtábla.

Majd ezt követték a „többiek”:

2020.12.09-én a másodfokon eljáró Szegedi Törvényszék helybenhagyta a Csongrádi Járásbíróság ítéletét, megállapította a hódmezővásárhelyi polgármester bűnösségét Miklós Anikó helyi iskolaigazgatóval szemben, s egy évre próbára bocsátotta.

2021.06.24-én nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás miatt ítélte 300 ezer forintos pénzbüntetésre Márki-Zay Pétert a Szegedi Törvényszék. A hódmezővásárhelyi polgármester ezúttal Juhász Tünde kormánymegbízottról és Holubán Csilla járási hivatalvezetőről állította, hogy úgy adtak olasz szemét behozatalára engedélyt, hogy tisztában voltak ennek káros következményeivel.

2021.09.03-án jogerősen 200 ezer forint pénzbüntetést szabott ki a Szegedi Törvényszék Márki-Zay Pétert, a Mindenki Magyarországa Mozgalom miniszterelnök-jelöltjére, amiért a becsület csorbítására alkalmas tényt állított Lázár Jánosról, vagyis rágalmazta elődjét, a fideszes országgyűlési képviselőt. Ha a sajtópereket kihagyom, (ilyeneket vesztett, de nyert is) akkor a jogerős ítéletek dátuma:

2019.04.23, 2019.10.02., 2020.05.27., 2020.12.09., 2021.06.24., 2021.09.03. Durván félévente egy ítélet, személyiségi jogi és büntetőügyek vegyesen.

A fentiek okán érdemes elgondolkozni az előzőekben kifejtett legitimitási téziseken: vajon Márki-Zay Péter esetében a jogi-közjogi, a morális, valamint a politikai legitimitás közül akad-e olyan, amelyik még fennáll az esetében. Könnyen elképzelhető, hogy erre a kérdésre az ellenzéki együttműködés pártjai hamarabb válaszolnak, – különösen Gyurcsány Ferenc látványos hátralépésének,Jakab Péter december 20-i figyelmeztető posztjának, illetve a nagy port felvert közvéleménykutatás tükrében – mint a helyi közgyűlés, vagy akár a kormányhivatal, hiszen a jogi legitimáció megállapítása a paragrafusokon, míg a másik kettő jórészt az akaraton múlik.

A bejegyzés trackback címe:

https://polipraktika.blog.hu/api/trackback/id/tr7816788890

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró · http://bircahang.org 2021.12.21. 14:40:58

MZP-t nem szabad leváltani. Ha marad áprilisig, még sokat lesz képes rombolni a ballibek népszerűségén. Ehhez kitartást kívánunk neki.

ursus artos 2021.12.21. 14:54:33

Posztolókám, vásárhelyiként és liberálisként elég rendesen gyepálod MZP-t...

eloi 2021.12.21. 15:18:58

Kész főnyeremény ez az ember az ellenzéknek!
(Ehhez fogható talán csak a Hadházy "ha nem megy demokratikusan, akkor forradalmat kell csinálni" Ákos.)
Ámbár a szél is összefújja a...

luis5 2021.12.21. 17:02:22

Nagyon remélem meghagyjak ME jelöltnek. Egy Kész fonyeremeny a ficko!

Fikalnyik Eugén 2021.12.21. 18:04:26

"Hozzáteszem: Cseri Tamás és Benkő Zsolt már közzé is tette a számukra kötelezően előírt helyreigazítást, Márki-Zay Péter viszont nem, s emiatt az egyik fideszes képviselő 2021. december 16-án indítványozta is vele szemben a méltatlansági eljárás megindítását."

www.youtube.com/watch?v=RGLaK4u0Seo&t=5317s
1:28:37-1:29:30

Magna cum laudeTigeri másztesz digrii 2021.12.21. 18:12:13

Jézusom, ilyen ember az a Márki Zay?
Akkor rohanok is egyből orbánra szavazni!
Ja nem.

Kivlov 2021.12.21. 19:22:32

Márky is megy a levesbe tavasszal...

Veszéjben a lyogállamiság ! 2021.12.21. 19:36:40

@ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró:

Sajnos nem fog.Megkapja hamar a selyemzsinórt, annyi kárt okozott már a moslékkoalának.

Kurt úrfi teutonordikus vezértroll · matyimentes.blog.hu 2021.12.21. 21:07:55

@Kivlov: Kiszámoltad már mennyi saját levegőt szívsz vissza a maszk mögött? Nennyivel kevesebb oxigént kapsz? Vagy még mindig nem éred el az általános iskola 3. osztályos matek szintjét? Ja, persze, nem éred el.

2021.12.21. 22:44:03

Amikor elöször láttam és hallgattam mzp-t élőben vitázni, rögtön tudtam, hogy ez a fazon egy orvosi eset.

birkamenet 2021.12.21. 23:43:01

@Kivlov: "Márky is megy a levesbe tavasszal... "@luis5: "Egy Kész fonyeremeny a ficko! "

Jaja fidernyák bértrollok, míg ti egymást hülyítitek a nedves álmaitokkal, addig orbán sebtében menekiti a tiborcpityut, a Röcsit meg a lopott milliárdjait az országból.

11110000 2021.12.21. 23:48:34

Ezt a fost milyen barm követte el?

@Kivlov:
Ti meg a börtönbe a gazdátok seggét nyalni, de ott már fizikai valójában.

@Team Vincent:
Már akkor ltászott, hogy el fogja törni a kisujját?
A gazdád ellenben elmebeteg, a hozzád hasonló seggnyaló kutyáival együtt.

tiltsál ki te gyökér 2021.12.22. 00:12:39

@11110000: Az orvosi eset nem azt jelenti, hogy eltöri a kisujját, vagy a karját...

2021.12.22. 00:19:07

@11110000: próbáld meg feltételezni ha nehezen is megy, ha valakinek mint nekem, mzp egy eszelős elmebeteg, az nem azt jelenti, hogy neked valahova be kellene sorolnod engem.
Lehet hogy mindegyik oldalt erősen utálom. Persze ehhez kellene egy 80 magasabb IQ is.
És most lehet újra mocskolódó stílusban válaszolni.

birkamenet 2021.12.22. 11:27:46

@Team Vincent:

H aneked MZP egy eszelős elmebeteg, akkor orbánt hányadik hatványán kezeled?

impala 2021.12.22. 12:32:20

@Veszéjben a lyogállamiság !:

"Megkapja hamar a selyemzsinórt"

mégis, kitől kapja meg? mögötte nem egy NER parancsuralmi szervezet áll.

2021.12.22. 13:23:39

@birkamenet: lehet, hogy tévedek de mintha ez a blog mzp személyéről szól.

Magna cum laudeTigeri másztesz digrii 2021.12.22. 17:38:12

@Team Vincent: mondjuk azt hogy ennek ellenére ő volt a leg kevésbé megosztó jelölt azon az oldalon.

11110000 2021.12.22. 18:02:07

@Team Vincent:

Igazad van, valóban kellene neked egy 80-asnél magasabb IQ. Ezt jól látod.
De hát nincs, ez meg jól látható.

tiltsál ki te gyökér 2021.12.22. 19:07:36

@11110000:
80-asnél - kiejtve nyolcvanasnél. Csak szépen finnugorul..

Kivlov 2021.12.22. 19:26:07

@11110000:
Muhahahaha...álmodik a nyomor(onc)
:D

11110000 2021.12.22. 21:21:27

@tiltsál ki te gyökér:
Nyilván hallottad már az elütés szót. Nézd meg az á és az é helyét a billentyűzeten.

tiltsál ki te gyökér 2021.12.22. 21:55:18

@11110000: Hallottam. Csak vicces, hogy nyelvészkedsz, leugatsz mindenkit, közlöd, hogy mindenki sötét, aztán nem tudsz leírni helyesen három mondatot. Arról nem is beszélve, hogy "kellene neked egy magasabb iq" ? Egy iq? Ez a mondat úgy szar ahogy van. Neked egy kisebb arc kellene.

Kivlov 2021.12.23. 11:39:43

@11110000:
Negatív. A moslékkoalíció álmodik.

látjátok feleim szümtükkel 2021.12.23. 21:59:05

@Team Vincent:

Orvosi esetek nem szereznek öt diplomát, nem doktorálnak, valamint 24 éves koruktól kezdve nem dolgoznak. Miniszterelnökünknek nem tellett csak egy diplomára, vagy pl. Deutsch Tamásnak sem, aki szintén csak egy diplomát szerzett, és nem tudni, hogy a politikusságon kívül volt-e más munkahelye, de azt ismerjük, hogy addig, amíg a diplomát meg nem kapta, csak kijelölt sportminiszter volt. Rájuk nem mondod, hogy orvosi esetek, csak arra aki szorgamasan tanult, és még dolgozott is közben?

2021.12.23. 22:25:37

@látjátok feleim szümtükkel: a nemet nyelvben van egy mondás: aki olvasni tud előnyben van. Én nem írtam semmit amiben megkerdojeleztem volna mzp diplomáit és nyelvtudását. Legkevésbé sem tettem összehasonlító tesztet más politikusokkal.
A véleményemet , hogy orvosi eset, kizárólag egy vita műsorra alapozom ahol volt lehetőségem öt átélni. A oktatásban megszerzett tudás sajnos nem mindig jár együtt egy egészséges gondolkozassal, világ képpel. Hidd el, amikor meglátogattam a nagyapamat, ő aki ki nem mozdult a faluból, nekem akinek két diplomája van (ETH Zürich) tíz perc alatt olyan sok bölcsességet mondott, hogy csak megnemulva mint egy megszeppent kisgyerek hallgattam. Tisztelni kell egyértelműen a tudást, de ez lehet egyszerű földből eredő. Termeszetesen értékelendő a megszerzett tudás is, de azért a maga helyen. Vagy érezzem különbnek magasabb rendnek magam, mert diplomám van és három nyelven beszélek? Azt hiszem ezt te sem gondolod komolyan!

2021.12.23. 22:31:34

@tiltsál ki te gyökér: a kedves hozzászóló 11110000 tud normálisan is írni, múltkor olvastam egy másik blogon egy írását. Nem tudom mivel függnek össze az időnként kirohanásai. Ennek okainak fontolgatasa nem az én tisztem

2021.12.23. 22:36:20

@Magna cum laudeTigeri másztesz digrii: igaz csak azóta erősen belehuzott, behozni a lemaradást

látjátok feleim szümtükkel 2021.12.24. 06:30:25

@Team Vincent:

Értm. Neked megfelel a kevés megszerzett tudás is, ha az ország vezetéséről , vagy a saját vállakozásodról van szó.

2021.12.24. 08:56:48

@látjátok feleim szümtükkel: ami map eddig felmutatott nem teszi alkalmassá egy ország vezetésére. Ami a megjegyzésedet illeti, hiányolom általánosságban az otthoni társadalomban az alapvető tiszteletet a másik iránt, hacsak megnézed ezeknek a blogoknak a verbális szintjét, és egy alapvető alázatot.senki sem kepzelheti magát messiasnak mert több lehetősége illetve adottsága volt. Ami pedig az alkalmazást illeti, többre értékeltem az akarást mint a lexikális tudást, ha döntenem kellett két pályázó között, egy minden papírral rendelkező de teljesen alkalmatlan és egy igyekvő között, mindig az utóbbi javára döntöttem. Az előzővel csak többen lettünk volna de a második vitte előre elkötelezetten a céget.

11110000 2021.12.27. 00:49:05

@Kivlov:
Azaz te meg a Fidesz-KDNP?
Majd a börtönben folytathatjátok az álmodozást a napfényről, mert nektek nem lesz.

11110000 2021.12.27. 00:50:58

@tiltsál ki te gyökér:
Faszfejkém, a nyelvészet meg az elgépelés két külön kategória.
Az, hogy te annyira segg vagy a nyelvészethez, hogy csak az elgépelésig vagy képes eljutni a 70-es IQ-ddal, nem miattam van, anyádékon kérd számon.
Ahogy azt is, hogy nem tudsz magyar mondatokat sem értelmezni, mert segghülye vagy.

11110000 2021.12.27. 00:56:31

@Team Vincent:
Tudod, mindenki azt kapja, amit érdemel.

Mellesleg amit az egész Fidesz-takonybanda felmutatott, nem teszi őket alkalmasság az ország vezetésére, csak börtöntölteléknek. A sok agyatlan fasz viszont megszavazza őket, akkor is, ha az ő pénzét is ugyanúgy ellopják, mint a többiekét, akik nem a tolvajbandára szavaztak.
Ezek a faszkalapok zabálják két pofára a nemzeti színre festett szart, amit egyenesen Orbán seggéből kapnak. És még örülnek is neki. Agyatlan rabszolgák egytől egyig, pár évtizede Rákosi elvtárssal csinálták volna ugyanezt.

Kivlov 2021.12.27. 08:43:33

@11110000:
Nem.
Áz alnemzeti balabbik, a nemletező pm és elempé, az mszmp, a gyurcsánydéká, a takony momo. No, ezek mennek jövőre a levesbe. Újra. :D
"...egy a ráadás..."

11110000 2021.12.27. 18:15:23

@Kivlov:
Erről fogsz majd álmodozni a börtönben, amikor a faszának leszopása után a cigány gazdád szarát eszed, akkor már szó szerint, mert egy cellában lesztek?
A stadionok börtönnek is jók, Chilében egy másik hasonló tahó, mint a gazdád, már bizonyította.

11110000 2021.12.27. 18:25:32

@Kivlov:
Mellesleg te ugatsz álnemzetiről, te szerencsétlen narancskommunista segg?
Azért, mert a gazdád folyamatosan nemzeti színűre festett szart tol a pofádba, annyi eszed meg nincs, hogy a hazudozását észrevedd, te agyatlan fidesztálib troll?

Kivlov 2021.12.28. 07:55:29

@11110000:
Áruló jobbik, magyarellenes libbant csürhe.
Szoptok jövőre is :D

látjátok feleim szümtükkel 2021.12.30. 10:18:04

@Kivlov:

Közben ti a polgárok többségét kitevő, nem fideszhívők adójából éltek?

11110000 2022.01.16. 23:16:44

@Kivlov:
Nem magyarellenes, hanem fidesztálibfasz-ellenes. Csak a hozzád hasonló fidesztláib faszok azt hiszik, hogy ők a magyarok, pedig nem, ők cigányseggnyaló börtöntöltelékek.
A társadalom legalja.

Kivlov 2022.01.17. 12:32:27

@11110000:
Muhahaha.
Cumiztok tavasszal újra. 1 a ráadás :D

11110000 2022.01.18. 12:55:40

@Kivlov:
Nem, fidesztálib cigányseggnyaló.
Ti mentek tavasszal a börtönbe.

Kivlov 2022.01.19. 12:14:29

@11110000:
Muhahahahahahaha.
Akkor az országnak reszeltek, ha a csőcseléketek megpróbál kúrmányozni.
Szerencsére lehetősége nem lesz rá. :D

11110000 2022.01.21. 17:59:33

@Kivlov:
Az országnak akkor reszeltek, ha ti nem kerültök börtönbe, teljes vagyonelkobzás mellett, fidesztálib cigányseggnyaló. Az eddig ellopott vagyon több, mint 2 évi teljes magyar GDP, ez vissza lesz véve tőletek, ti meg mentek mind sittre.

Kivlov 2022.01.22. 14:15:52

@11110000:
Negatív.
Ti lopnátok el még a városházát is, agyhalott imkompetens antimagyar f*szkalapok.

11110000 2022.02.07. 15:35:54

@Kivlov:
Mentek a börtönbe, tolvaj fidesztálib faszkalap cigányseggnyaló troll.
Ott majd nyalhatod a gazdád seggét, ingyen, mert ott fizetés sem lesz, mint most a Lendvayból.

Kivlov 2022.02.08. 15:30:58

@11110000:
muhahahahahaa
Hoppon marad a csürhétek megint, mint '18ban. :D
Márkigagyi takarodj!
süti beállítások módosítása