Mert a politika is lehet érdekes

PoliPraktika

Az elmúlt 25 év 10 érdekes parlamenti szösszenete az 52 éves Orbán Viktortól

2015. május 31. - Herczeg Sándor

Volt olyan ciklus, ahol rendkívül aktívan szerepelt és akadt olyan is, ahol alig-alig kért szót a születésnapját május 31-én ünneplő Orbán Viktor. Az 1990 óta megszakítás nélkül képviselőként is dolgozó politikus parlamenti felszólalásából szinte képtelenség kiemelni minden figyelemreméltót, de néhány érdekesség mégis akad.

Az régóta közismert tény, hogy Orbán Viktor a Fidesz 1988-as megalakulásakor is döntő szerepet játszott a párt életében és véleménye meghatározó volt minden politikai állásfoglalás kialakításakor. Akár parlamenti beszédei alapján is érdekes megfigyelni, hogy az immár háromszoros miniszterelnök hogyan formálódott egy liberális nézetrendszerű "lázadó" típusú, 1990-ben még csak 27 éves fiatalemberből egy nemzeti konzervatív szemléletű, megfontoltságot tükröző, református vallású 52 éves néppárti politikus. Elfeledett tény, hogy az első parlamenti ciklusban még az MDF-FKgP-KDNP kormány harcos ellenzékeként kezdő Fidesz nem éppen baráti viszonyt ápolt a jelenlegi koalíciós partner kereszténydemokratákkal, sőt a Magyar Demokrata Fórummal sem. Akkor talán senki sem hitte volna el, hogy Orbán egyszer még mindkét párttal kormányt alakít.

1990.06.18.

Ezért a következőket javasolom az MDF általam igen tisztelt frakciójának. Először tartsa tiszteletben a köztársasági elnököt megillető jogokat és tartsa tiszteletben a döntését. Ezért azt javaslom, hogy egészen addig, amíg a helyhatósági választásokhoz szükséges törvényeket a Parlament nem fogadta el, ne nyisson újabb vitát az MDF frakciója a helyhatósági választások időpontjáról, és azt a számunkra nem szimpatikus politikai eszközt, miszerint közös nyilatkozattal akar jogaiban korlátozni, vagy ha jogaiban nem is korlátozni, de mindenképpen politikai nyomás alá helyezni egy közjogi méltóságot, mint a köztársasági elnök, ne tegye, és az indítványát vonja vissza. 

Nyilvánvaló, hogy az MDF gyengülésével Orbán is meglátta jobboldalon azt a rést, amelyben erősödése megmutatkozhatott, de ezzel együtt 1992-ben a Fidesz a Liberális Internacionálé tagja lett. Azonban már ekkor is megmutatkozott a főleg Kövér László által támogatott nemzeti vonal. Ez a váltás okozta később azt a törést a pártban, ami Fodor Gábor, Ungár Klára és Molnár Péter lemondását is indukálta. Ugyanakkor a liberális attitűdhöz igazodva a Fidesz még nem úgy viszonyult a valláshoz, mint ma.

1991.07.04.

Én úgy gondolom, hogy a mai magyar politikai helyzetben az, hogy az állam költségvetési támogatásban fogja részesíteni évente az egyházakat, az kifejezetten függőségi viszonyt teremt az állam, egyház viszonylatában. Ma nagyon nehéz bárkinek is azt gondolnia, hogy az államnak semmifajta befolyási lehetősége sincs az egyházak működésére. De nem akarom azt állítani, hogy él ezzel a lehetőséggel. De amikor állami levéltárakban őrzik azokat a dokumentumokat, amelyek az egyház tevékenységéről szólnak az elmúlt 40 évben, és kirekesztik a parlamenti bizottságot abból, hogy bele- tekinthessen ezekbe a dokumentumokba, akkor arról beszélni, hogy a lehetősége sincsen meg egy ilyen befolyásolásra, az szerintem nem helytálló.

orban_viktor_origo.jpg

Orbán Viktor 1990-ben és 2013-ban

(a kép forrása: Origo)

1992.10.27.

A kérdés már csak az, hogy az irányelvek híján mire épül a Magyar Köztársaság 1993. évi költségvetése? HA KDNP és a kisgazdák folyamatos ráutaló magatartása jelzi, hogy ebben a formájában nem szavazzák meg a költségvetést. A forgatókönyv kísértetiesen emlékeztet arra, ahogy a kisgazdák sikeresen szorították sarokba a kormányt a kárpótlással, a KDNP pedig az oktatást több helyütt megbénító egyházi ingatlanreprivatizációval. 

Első miniszterelnöksége idején jelentősen megnőtt Orbán parlamenti hozzászólásainak száma. Az 1998-2002-es ciklusban 166 alkalommal kért szót, ellenzékbe vonulását követően azonban inkább az Országgyűlés falin kívül szerepelt, csak 8 ízben emelkedett szólásra. Ekkor már eltávolodott a liberális értékrendtől, 2000-ben a Liberális Internacionálét az Európai Néppárt váltotta fel, a korábbi ellenlábas MDF és az FKgP pedig koalíciós partner volt. Egy 1998 szeptemberi felszólalását olvasva az oroszokhoz fűződő kapcsolat is más vetületet kap a mai események tükrében.

1998.09.08. 

Az elmúlt hetek izgalmas eseményei komoly változásokat idéztek elő Európa keleti felében. Az orosz rubelt le kellett értékelni, a varsói és a prágai tőzsdeindex zuhanása komoly leértékelésekkel párosult. De meggyőződésem szerint Magyarország most szakad le végleg a keleti tömbről. Önök is tudhatják, hogy ez a kiszakadás, ez a leszakadás több lépcsőben történt. Először el kellett válnunk a keleti tömbtől politikai értelemben, az első szabad és demokratikus választásokkal; másodszor: elszakadtunk katonai értelemben, amikor kiléptünk a varsói szerződésből; harmadszor: bekövetkezett a gazdaságpolitikai különválásunk, amikor kiléptünk a KGST-ből; negyedszer: a gazdaság mindennapjaiban is elszakadtunk, hiszen a magyar gazdaság külkereskedelmének ma több mint kétharmada már az Európai Unióhoz tartozó államok területére irányul. De utoljára és végleg ki kell szakadnunk a keleti tömbből a Magyarországot értékelő, ide befektető üzletemberek fejében is. Ez az utolsó, de talán legfontosabb lépés.

A még manapság is sokszor idézet, de jórészt elhalványult "dakota közmondások"-on túl sok aranyköpés is idézhető lenne Orbántól, a sokak számára láthatatlan és érdektelen parlamenti beszédekből mégis érdemes kiragadni még néhány részletet. Akkor még Orbán jóval több alkalommal bocsátkozott jóslatokba is.

2001.02.12.

Engedjék meg nekem azt, hogy megosszam az egyik sejtelmemet önökkel, amely talán a következő egy-két esztendőben már sejtésből bizonyossággá is válhat. Ha a magyar gazdaság növekedési üteme továbbra is 5 százalék fölött marad, amire jó esélyünk van, és a munkanélküliek aránya úgy alakul, ahogyan az előbb elmondtam, akkor Magyarország két-három éven belül azzal a gonddal néz szembe - és ez súlyos gond lesz -, hogy egyszerűen elfogy a munkáskéz Magyarországon.

Nem beszélve arról a tényről, hogy kormányfőként egyre többször jelentett be újabbnál újabb ötleteket - időnként saját embereit is meglepve - melyeket az ellenzék részéről sokszor kísértek különböző beszólások.

2005.12.12.

A körbetartozás megszüntetését az államnak kell kezdeményeznie, mert ő is indította el a káros folyamatot. Ezért javaslom, hogy a csőd- és elbocsátási hullám megakadályozása érdekében fogadjunk el egy munkahelygarancia-törvényt. (Derültség, közbeszólások a kormánypárti padsorokban. - Az elnök csenget.) Ezt a törvényjavaslatot be fogjuk terjeszteni. (Közbeszólás a kormánypárti padsorokból: Beadni kevés!) Javaslom, hogy fontolják meg a következő öt elemet: javaslom, hogy a ki nem fizetett számlák utáni adózást a kis- és középvállalkozások esetén azonnal töröljük el. A mai halasztási és részletfizetés-kedvezmény és ez az eszköz már elégtelen, ezért a ki nem fizetett számlák utáni áfafizetést el kell törölni. Az áfa-visszafizetést, annak pontos rendjét a törvény erejével garantálni kell. Javaslom, hogy vezessük be az azonnali fizetést az állami beruházások esetén. (Derültség a kormánypárti padsorokban.) Javaslom, hogy jöjjön létre munkahely-garancia alap, és javasolom, hogy az európai uniós pályázatokon nyertes kis- és középvállalkozások esetében az állam duplázza meg az előfinanszírozást.

A 2002-es országgyűlési képviselőválasztásokat követő vereség után Orbán parlamenti szereplései jelentősen megritkultak, 2002 és 2010 között mindössze 20 alkalommal beszélt a Tisztelt Házban. Politikai aktivitása inkább a polgári körök szervezésében, tömegdemonstrációkon és a pártépítésben nyilvánult meg. Az országgyűlésben jórészt általános kinyilatkoztatásokra szorítkozott.

2006.10.17.

A magyar gazdaság ma nincs jó állapotban, ugyanis ma az a helyzet Magyarországon, hogy a költségvetési hibák, a rossz költségvetési és államháztartási politika most már rázuhan a gazdaságra. A mi fölfogásunk szerint egy gazdaság két mutató alapján ítélhető jónak, mi ezt tartjuk a két legfontosabb mutatónak, ha arról beszélünk, hogy egy gazdaság jó állapotban van-e vagy sem. Az egyik ilyen mutató, hogy mennyi embernek tud munkát adni. Ha egy gazdaságban az várható, hogy egyre többen tudnak a munkájukból megélni, akkor az a gazdaság, ha nincs is jó, de legalább biztató állapotban van. Önök leírták a konvergenciaprogramban, hogy egy olyan gazdaságpolitikai programot hajtanak végre, aminek következménye lesz a munkanélküliség növekedése, vagyis a magyar gazdaság a jövőben nem egyre több, hanem egyre kevesebb embernek ad majd munkát. Ezért nem tudjuk elfogadni azt a kitételt, hogy jó állapotban van a magyar gazdaság. A második szempont, ami alapján mi megítéljük, hogy bármely ország gazdasága jó állapotban van-e vagy sem - benne a magyar gazdaságot is -, azt kell mondjam, a növekedési kilátások. Ha a gazdaság növekedési kilátásokkal rendelkezik, tehát egy gyorsuló növekedés, bármilyen kicsi arányban, de bővülő növekedési lehetőségek várnak rá, akkor a gazdaság, ha nem is jó, de legalább biztató állapotban van.

A 2010-2014-es parlamenti ciklusban, immár ismét kormányfőként, sokkal többet szerepelt. Négy esztendő alatt 259 ízben kért szót, s itt visszaköszön a több mint 10 évvel ezelőtti időszak - a bekiabálásokat illetően minden bizonnyal. Mindazonáltal érdemes összehasonlítani a keleti blokkal kapcsolatos 1998-as beszédet a 2013-as Európai Unióval kapcsolatos szavakkal.

2013.07.04.

Tisztelt Ház! Jó ideje tapasztaljuk már mi, magyarok, hogy az Európai Unió igazságtalan (Dr. Szanyi Tibor: Nem!), kettős mércét alkalmaz (Dr. Szanyi Tibor: Nem!), és visszaél a hatalmával a vitáink során. (Dr. Szanyi Tibor: Nem! - Közbeszólás az MSZP soraiból.) Most azonban az Európai Parlamentben átléptek egy olyan határt, amire eddig nem volt példa. (Közbeszólás az MSZP soraiból.) Az Európai Parlament semmibe vette az Unió alapszerződését. Ezzel az Európai Unió bürokratái és parlamenti képviselői veszélyes útra tévedtek. (Közbeszólás az MSZP soraiból: Menj a p...ba...!) A másik fontos tanulság, tisztelt hölgyeim és uraim, nem új: régóta tudjuk, hogy a hazánk elleni visszaélések mögött valójában üzleti lobbiérdekek húzódnak meg. (Derültség az MSZP és az MSZP-s képviselők sorai mögött ülő függetlenek soraiban. - Közbeszólások az MSZP soraiból: Jaaj! - Közbeszólás az MSZP soraiból: Közgép! - Az elnök csenget. - Taps a kormánypártok soraiban. - Közbeszólás az MSZP soraiból: Trafik!) Magyarország csökkenti a családok rezsiköltségeit. Ez bizony sérti azoknak az európai nagyvállalatoknak az érdekeit (Közbeszólás az MSZP soraiból: ...Bözsi néni!), akik hosszú éveken át annyi pénzt szedtek be a magyar családoktól, amennyit nem szégyelltek. (Közbeszólás a kormánypártok soraiból: Így van!) De szerintem úgy helyes, hogy most letörjük az extraprofitjukat. És elég erősek vagyunk ahhoz, hogy ezt meg is tegyük. (Derültség az MSZP soraiban. - Taps a kormánypártok soraiban.)

A dakota közmondásokra és a székely bölcseletekre épülő viccek kapcsán érdemes elemezgetni a 2015-ös miniszterelnöki szófordulatokat. Az elsőnél sokaknak eszébe juthat az egyik első Orbánnak tulajdonított Jobbikkal összefüggő kijelentés, mely szerint néhány pofonnal hazazavarhatók. A másodikban némileg megmutatkozik az a "szabadságharcos" image, melyben Orbán a magyarok érdekeiért való kiállás ügyének harcosa, s egyben az előző kormányok ítésze is.

2015.03.16.

Röviden is el tudnám intézni ezt a dolgot, de most nem lehet, mert amit legszívesebben mondanék önnek, azt nem mondhatom, és amit szívesen, szívem szerint tennék azokkal, akik sunyi módon gyanúsítgatnak, azt meg nem tehetem. Nem mondhatom, és nem tehetem, mert a népnyelv erőteljes kifejezéseit és a népi elégtétel bevett módszereit kerülnie kell a miniszterelnöknek. Pedig kedvem lenne hozzá, és igény is volna rá. (Derültség a kormánypárti padsorokban.) De kerülni kell az ilyesmit a miniszterelnöknek, amíg az ország élén áll.

2015.03.30.

De komolyra fordítva a szót, tisztelt képviselőtársam, azt javaslom, először is elevenítsük föl, hogy ki nem kormányzott 2010-től Magyarországon. Először is nem kormányzott az IMF, szemben a korábbiakkal. Nem kormányzott Washington. Nem kormányzott Moszkva. Nem kormányoztak Magyarországon az euro­bürokraták, nem kormányoztak Magyarországon a multik, nem kormányoztak Magyarországon az oligarchák. 2010-től nem kormányzott sem Gyurcsány Ferenc, sem Bajnai Gordon, pedig ők szerettek volna. A magyar választópolgárok azonban 2010-ben a Fideszt és a Kereszténydemokrata Néppártot hatalmazták fel a kormányzásra, kétharmados többséggel. (Bangóné Borbély Ildikó: Már nagyon megbánták.) A munkánkat mi elvégeztük. Négy év elteltével a választópolgárok értékelték a munkánkat, az eredmény ön előtt is ismert. Köszönöm megtisztelő figyelmét.

 

A bejegyzés trackback címe:

https://polipraktika.blog.hu/api/trackback/id/tr167503262

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Larry Silverstein 2015.06.01. 18:04:56

Na, ezt sem fogják sokan elovasni. Legközelebb legyen 'akasztják a csuti cigányt' a címe...

sorstalan gáz 2015.06.01. 18:23:01

@Larry Silverstein:
Inkább legyen a holokauszt, arról nem esik elég szó mostanában. Vagy a melegség kötelező bevezetéséről valamelyik hazai oktatási intézményben