Mert a politika is lehet érdekes

PoliPraktika

PoliPraktika

A legkegyetlenebb hódmezővásárhelyi nyomában

2018. szeptember 05. - Herczeg Sándor

Elhanyagolt, gazos sír a helyi Dillinka temetőben. 1969-ben váltották ki, jövőre le is jár. Nem gondozza senki, az utolsó véset 2003-as. Azt hihetnénk, hogy akkor temettek ide utoljára, de az igazság más. A sírkő mellett, a földbe szúrva, van egy félig korhadt fejfa, melyen nincs névtábla. Megehette volna az idő is, de lehet, hogy szándékosan törték le. Ismerve azt az embert, aki alatta nyugszik, nem lenne meglepő. 

1988

Filmes forgatócsoport érkezése élénkíti fel a vásárhelyi Széchenyi utcát. Gyarmathy Lívia rendezőnő és csapata érkezik meg a dél-alföldi városba, anyagot gyűjtve egy dokumentumfilmhez, amely később a magyar filmszemlén megkapja a társadalmi zsűri fődíját, a Színház- és Filmművészeti Főiskola hallgatóinak elismerését, sőt 1989-ben az év legjobb európai dokumentumfilmjének járó Félix-díjat is. Ezt azonban akkor még nem tudhatják. Azt viszont igen, hogy a forgatás annak ellenére sem könnyű, hogy az egypártrendszer már az utolsókat rúgja. Az alkotás ugyanis a recski kényszermunkatáborról szól, a nyilatkozók között felvonultatva számos egykori rabot, akik elképzelhetetlen szörnyűségekről számolnak be. A filmrendezőt – akinek férje, a szintén volt recski fogoly, Böszörményi Géza segít – tizenhat alkalommal jelentik fel, kocsijának kerekét kiszúrják, sőt egy volt ÁVH-s tiszt még rendőrt is küld rá, amikor a témát megtudja. Hódmezővásárhelyre azonban nem a volt rabok miatt jönnek. Bordás Sándorné Kati néni, aki idén 55 éve lakik a Széchenyi utcában, még ma is élénken emlékszik a harminc évvel ezelőtt történtekre, hiszen férje történelem-földrajz szakos tanár volt, később pedig helyettese annak a Petróczy Sándornak, aki a Csongrád Megyei Moziüzemi Vállalat igazgatójaként dolgozott. Ők igazították útba Gyarmathy Líviát, s így kerítették elő Forján Istvánt. Csupán néhány házzal kellett odébb menni, de nem találták otthon. A kocsmában viszont igen, ott ismerték a legjobban.

A jelenét. A múltját annál kevesebben.

De ki volt ő?

Forján – sok esetben Fóriánként írják – 1931. február 9-én látta meg a napvilágot Hódmezővásárhelyen, saját bevallása szerint kisparaszti családban. Harmadik gyerek volt, idősebb nővére, Eszter 1925-ben, míg a fiatalabb – Margit – 1928-ban született. A már fent említett Kati néni szerint a szülők is befolyásos emberek voltak, hiszen amikor ő 1963-ban férjhez ment, azt is jelenteni kellett nekik. Amikor Forján 17 éves lett, meghamisította személyi adatait, belépett a pártba, majd a hadseregbe. Szekszárdra, később pedig Tolnára került, de miután megkezdődött a rendőrség újjászervezése, átirányították az Államvédelmi Osztályra (ÁVO), ahol beíratták a Budán található Operatív Tiszti Iskolára. Kitűnő eredménnyel végzett és az Andrássy út 60-ba helyezték, – ma ott található a Terror Háza – mint elhárító tisztet. Államvédelmi főhadnagyként szolgált, s 1950 őszén Recskre vezényelték. Ekkor vette át a tábori operatív csoport parancsnoki posztját a „Makaróni” gúnynevű Nagy Lászlótól. Ő is gyorsan kiérdemel egy új elnevezést, a rabok „Borzas”-nak keresztelik el, s valamennyien kegyetlen, rendszerhű ávósnak írják le. Még csak 19 éves, de már szinte élet-halál ura a recski kényszermunkatáborban. Olyan ember, akinek dolgaiba még a táborparancsnok sem láthat bele. Mindezt saját szavaival mondja el az 1988-ban készült dokumentumfilmben, amikor megpróbálja kisebbíteni bűneit. Kevés sikerrel, hiszen Recsket nem véletlenül hívták a magyar Gulag-nak.

Néhány tény Recskről

A kényszermunkatábort 1950 nyara és 1953 ősze között, az Államvédelmi Hatóság (ÁVH) működtette. A mintegy 100 hasonló közül ez volt a leghírhedtebb. A rabok a saját kezükkel építették fel az egykor a Barkóczy-család tulajdonában álló területen, ahol addig birkák legeltek. Az őrök már akkor kijelentették, hogy a foglyokkal senkinek sem kell elszámolniuk. Meleg vizes tisztálkodásra havonta egyszer volt mód. Böszörményi Géza visszaemlékezése szerint a penészes kenyereket azon a kocsin hozták a raboknak, amelyiken a trágyát is szállították. Az egyik leghíresebb fogvatartott Faludy György költő volt, akit 1950 júniusában csuktak le. Mivel papírt nem használhattak, ezért rabtársaival tanultatta meg versei nagy részét. A bánásmód rettenetes volt, büntetésre például vizesverem-fogdát is használtak. A körülbelül 2 méter mély gödörbe éjjel feljött a talajvíz, így bent lévő internáltnak reggelig abban kellett állnia. A hajnali 5 órás ébresztő után elenyésző táplálékkal, kezdetleges eszközökkel télen-nyáron napi 10-12 órában nehéz fizikai munka – sziklafejtés, szállítás, lapátolás, kőtörés és kőfaragás – várt az internáltakra úgy, hogy az élelmezésük fejenként nagyjából 1000-1200 kalória volt, mintegy négyszer kevesebb annál, mint amit az igénybevétel megkövetelt.

vizesverem.png

Vizesverem Recsken

A táborban két sikeres szökési kísérlet történt: 1950 augusztusában Dobó József Csehszlovákiába jutott, de miután megtudta, hogy az ÁVH több családtagját is letartóztatta, feladta magát. 1951. május 20-án nyolc rabnak (Michnay Gyula, Lőcsey Géza, Stern Mendel, Stern Pál, Kihut József, Kertész Géza, Haraszti József, Mózes Mihály) sikerült megszöknie, de közülük csak Michnay Gyula tudott kijutni az országból. Miután Bécsen keresztül Münchenbe ment, a Szabad Európa Rádióban felsorolta 520 rabtársa nevét. A tábort 1953-as kiürítése után néhány esztendővel lebontották. Helyét fával ültették be és eltüntettek minden nyomot. A kommunista rezsim alatt a magyar hatóságok folyamatosan azt állították, hogy a recski kényszermunkatábor sohasem létezett.

barakk.png

Újjáépített barakk az egykori táborban - Recsk ma nemzeti emlékhely

Egyes adatok szerint a három év alatt 1760-an raboskodtak Recsken. Ma sem tudni pontosan, hogy mennyien vesztették életüket az ávósok brutalitása, az éhezés és az elviselhetetlen körülmények miatt. Bank Barbara történész, kitűnő Recsk-kutató 27 konkrét esetet említ 2017-ben megjelent könyvében, ugyanakkor megjegyzi, hogy számuk minden bizonnyal több volt, hiszen sok esetet nem dokumentáltak. Jeltelen sírban, illetve a váci rabtemetőben nyugszanak.

Mit csinált Forján Recsken?

Nem csupán egyszerű őr, hanem a tábor operatív irányítója volt közel három évig. Ebbéli minőségében szinte bármit megtehetett. S meg is tett. A Böszörményi Géza által írt „Recsk 1950-1953 Egy titkos kényszermunkatábor története” című könyvben Korondi Béla volt recski postamester erről így beszélt:

Fórián István egyszer azt mondta, hogy mégis adatokat kell szereznem, és ezért nekem ki kell menni a Nagy Kő alá este fél tízkor. (Ez a községnek a végén van, ahogy megyen az út Mátraderecske felé). Ez a Nagy Kő a parádfürdői országút és a vasút között van. Azt mondta, ott várjak, és mikor ők fütyülik az Internacionálé dallamnak – ezt a Fórián mondta – első részletét, én fütyüljem a folytatást, és akkor odajönnek hozzám. Így is történt. Az egyik bokorból előbújt egy géppisztolyos, meg a másikból is. Akkor öt lépést előreléptem, és kibújt ez a Fórián, a szemembe világított, és mondta, hogy most tessék regélni. Mondtam, hogy én nem tudok semmit, én semmilyen adatot nem tudok szolgáltatni. Fegyverrel fenyegettek.

Várkonyi Imre volt ÁVH-s alhadnagy, Fórián helyettese 1988-ban így emlékezett főnökére:

- Miket csinált Fórián, hogy ilyen keménynek tartotta?
- Hát egy olyan konkrét esetről tudok, amikor… amikor lementem a fogdába, a Pista bent volt, én is lementem a fogdába, és ott valakivel… azt hiszem, hogy… azt hiszem, hogy azt meg is verte. De ki volt szolgáltatva pedig az az ember. Ilyen… nem tudom a nevét neki, egy középkorú, jó fizikumú ember volt, és… és erre konkrétan emlékszek.
- Fóriánnal mikor találkozott utoljára?
- Hát kérem szépen, körülbelül 10-12 éve Szegeden. Vásárhelyen lakik valahol, de nagyon le van robbanva. Hogy mondjam… szóval egyrészt kulturálatlan öltözködése volt, ittas volt.. igaz, hogy Recsken is sokat ivott, és általában akkor verekedett, mikor ivott. Ez az igazság, mondjuk.

Bodnár István író, újságíró, aki szintén három évet raboskodott Recsken, a következőket mondta 1988-ban:

- Kik voltak az operatív osztály tagjai?
- A vezetője Fórián István, a Borzas. Bőrkabátban járt, civil ruhában, Lenin-sapkában.
- A táborparancsnok vagy az elhárító büntetett Recsken?
- Az elhárítás utasítására történt minden.
- Az elhárító tiszt, Fórián István tagadta ezt. Azt mondta, hogy minden esetben a táborparancsnok döntött a büntetésről.
- Nem igaz. Fórián hallgatta ki azt, aki ellen panasz volt. Az elhárítás szabott ki büntetést, hogy büntetőszázadba kerüljön valaki vagy sem.

Madaras Ferenc, aki két évet Kistarcsán, hármat pedig Recsken töltött, 2004-ben megjelent könyvében írt Fóriánról, akit csak úgy emleget: „Borzas, a kegyetlen, tőle mindenki félt.”. Hozzáteszi azt is, hogy a szökés után visszahozott rabok őrök általi brutális megverésében Fórián vezető szerepet játszott.

forian.png

Erdey Sándor 1989-ben vetette papírra visszaemlékezéseit „A recski tábor rabjai” címmel, melyben leírta, hogy a nyomozócsoportban a legnagyobb hatalma a csoportvezető, Hódmezővásárhelyről származó Forján István ÁVH-s főhadnagynak volt. Kegyetlen kinézete miatt Borzasnak nevezték el. Erdeynek egyébként személyes afférja is volt vele, melyet érdemes szó szerint idézni:

Nyugalmat erőszakolva magamra, közöltem még, hogy mindannyiunkat törvénytelenül tartanak őrizetben, ártatlan embereket üldöznek halálba. Bírói ítélet nélkül dolgoztatnak, kényszer hatása alatt, embertelen körülmények között, családunk sem tud rólunk, tudjuk, hogy minket halálra akarnak éheztetni és dolgoztatni. Közben annyira belelovalltam magam a jogos kirohanásomba, hogy befejezésül le is köptem. „Borzas” szó nélkül félbeszakította a már-már hisztériába csapó kifakadásomat, előbb két hatalmas pofonnal, majd a nyitott zárkaajtón berohanó őrrel, „mongol”-lal együtt kiosztott rúgásokkal és ütlegeléssel. Megfenyegetett, hogy létezik még Recsknél is rosszabb hely, és amennyiben nem hagyok fel a befolyásommal, megtalálják rá a módot, hogy elhallgattassanak.

Kétség sem fér hozzá, hogy a Recsken szinte teljhatalmat gyakorló Forján István fiatal kora ellenére – még a tábor bezárásakor is csupán 22 éves volt – a legvadabb ávósok közé tartozott. Amikor 1988-ban Gyarmathy Lívia stábjának sikerült egy hódmezővásárhelyi kocsmából előkerítenie, az 57-ik évét taposta, de az alkohol miatt öregebbnek tűnt.

forian_lead_a_filmbol.png

Forján István interjú közben 1988-ban - egy elkapott pillanatkép Gyarmathy Lívia fiilmjéből

Az interjút nem otthon adta, hiszen nem egyedül lakott. Ekkor még mindkét nővére élt, Eszter azonban nem örült a hirtelen jött nyilvánosságnak, így Forján a Bordás-család házában ült a kamerák elé. Sok mindent tagadott, sőt, igyekezett ködösíteni is, azonban 1953 utáni életéről már talán hitelesebben számolt be. A tábor bezárása után főhadnagyi rangban a Belügyminisztériumba került, az elhárítási részlegre. Az Írószövetség 1956-os ügye kapcsán kezdett gondolkozni a rendszer hibáin, majd még azon a nyáron kérte leszerelését. Szavai szerint ebbe beleegyeztek, így rövid ideig Makón dolgozott tsz-szervezőként. Ugyanakkor a forradalom után újból behívták. Karhatalmista lett, majd ezt követően a pécsi megyei rendőr-főkapitányság belső elhárítási alosztályán volt főelőadó. Itt viszont már arra is terveket kellett készítenie, hogy hány összeesküvést tervez leleplezni, melynek okán összetűzésbe keveredett főnökeivel. Visszatért Hódmezővásárhelyre, ahol a vegyesipari vállalatnál kitanulta a kárpitos szakmát, utána elment a házgyárba gépkezelőnek, sőt egykori kollégái visszaemlékezései szerint a valamikori HÓDIKÖT-ben kötő szakmunkásként is dolgozott. A film készítése idején, 1988-ban, már rokkantnyugdíjas volt. Helyzetéről így beszélt:

- Nézze, erre egy szóval válaszolok: én katona voltam, hajtottam végre parancsokat, amit jelen pillanatban és jelen esetben is végrehajtanak, és merem állítani, hogy jelen pillanatban is megvannak azok a törvénysértések, ha nem is épp olyan százalékban, mint akkor voltak, csak más irányúak, más természetűek. Magam részéről úgy érzem, hogy túl nem lőttem a célon. A katona parancsot hajt végre. Az a meggyőződésem, hogy ma is, aki katona vagy rendőr, annak végre kell hajtani a parancsokat.
- Bármilyen parancsot? 
- Bármilyen parancsot. Bármilyen parancsot! 
- Szóval Önnek nincs olyan gondolata, hogy... 
- Van, lehet gondolata. Lehet gondolata a katonának, persze más lapra tartozik, hogy csak a polgári életben, amikor saját önnön maga döntheti el, hogy milyen intézkedést foganatosítson. De a parancsot azt végre kell hajtani, bármilyen parancsot kap. Ha végiggondolok az életemen, én azt mondhatom, hogy nem volt olyan magas beosztásom, hogy én a dolgokon változtatni tudtam volna. 
- Önnek elég magas beosztása volt. 
- Talán, talán... lehetett volna nagy akarat árán segíteni a dolgokon, de ehhez más politikai irányzatnak, más politikai határozatoknak kellett volna lenni. Mert mihelyst a politika megváltozott, azonnal megváltoztak a körülmények is. Egy húzásra, egy intésre. Egyébként a másik meg az, hogyha lehetett volna, sok mindent másképp csináltam volna, de erre a törvény adta lehetőségek nem voltak meg. Amikor már változtak a politikai körülmények, mint ahogy mondottam is, még ellent is mondtam, de mint ahogy tetszett látni, ez se tetszett a főnököknek, mert ezért kellett leszerelnem. Én nem bírálhatom el saját magamat, és nem is vagyok erre hajlandó, vagy nem is vagyok erre illetékes. 
- Ön soha senkire nem emelte a kezét? 
- Tudtommal nem. Így jött, vagy így volt... mit mondjak erre... rászoktam az italra. De miért iszik valaki, vagy miért nőzik valaki? Teljes mértékben, úgy lelkileg, mint emberileg nem voltam boldog az életemben... Lehet, hogy én voltam a Borzas. Lehet, hogy hallottam, csak nem foglalkoztam vele. Tudja, annyi minden lezajlódott az életemben. Már harminc éve ennek, régóta beteg vagyok, mert idegproblémám is van, gyomoridegem van. Ebből kaptam fekélyt, most meg érszűkületet, úgyhogy most már teljesen kivagyok. 
- Magáról az terjedt el, hogy hihetetlenül kemény és kegyetlen ember volt Recsken. Mi erről a véleménye? 
- Nézze, katona voltam. Ezt tudom mondani.

Akik ebben a korszakában ismerték Forján Istvánt, azok visszahúzódó, magának való emberként írták le, aki nagyon sokat ivott. A hatvanas évek végén elhunyt az édesapja, majd az édesanyja is. Az 1988-ban készült film bemutatója után sokan – még a kocsmában is – vetették szemére előéletét és vonták felelősségre tettei miatt. Forján egy Kölcsey utcai házban nővérével, Eszterrel élt, annak 1998-as haláláig. Margit nevű testvére 2002-ben halt meg. Az élettől megcsömörlött, alkoholista férfi az itt is látható 2004-es fotón jóval idősebbnek néz ki, s ezt nyilván nem csak betegségei okozták, hanem az ital is. A valamikori ÁVH-s főhadnagy, aki a recski kényszermunkatábor rettegett alakja volt, soha nem nősült meg és gyermeke sem született. 2004. január 30-án, 73. születésnapja előtt 11 nappal magányosan halt meg. Mivel egyetlen rokona sem élt már, a város temettette el szülei sírhelyére.

Háza az államra szállt, majd egy házaspár vette meg, akik később kiadták albérletbe. 2012-ben, amikor jelenlegi tulajdonosához került, felújítást hajtottak végre az ingatlanon, ezért lecsupaszították a falakat. A munkálatokat végző mester két olyan vályogtéglát talált, melyeket egyetlen mozdulattal ki tudott emelni, s ezzel elé is tárult egy ott kialakított rejtekhely. Üres volt. Ha valaha volt is benne eldugva valami, s azt Forján tette oda, régen eltűnt.

forian_sir_nev_nelkul.jpg

Forján sírja

A recski kényszermunkatáborban meghaltak egy része jeltelen sírban alussza örök álmát. A sors fintora, hogy Forján István nyughelyét is csak egy elkorhadt, névtábla nélküli fadarab jelzi. Vajon letörte valaki, netán az idő vasfoga tüntette el Forján István nevét? Az igazságot talán sohasem tudjuk meg, az azonban biztos, hogy az egyik legkegyetlenebb hódmezővásárhelyi életének döntő részében nem volt boldog ember.

S ez rendjén van így.

A cikket a Recsken, illetve azóta elhunyt ártatlan áldozatok emlékének és a még élő, maroknyi túlélőnek ajánlom.

Felhasznált források és fotók eredete:

Könyvek:
Böszörményi Géza: Recsk 1950-1953 - Egy titkos kényszermunkatábor története (könyv és film Gyarmathy Lívia rendezésében)
Madaras Ferenc: Recsken diplomata voltam „Török követ”
Erdey Sándor: A recski tábor rabjai
Bank Barbara: Recsk - A magyar internálótáborok története 1945-1953

Internet:
mult-kor.hu, mno.hu, youtube.com, mek.oszk.hu, academia.eu (Jámbor Zsuzsanna tanulmánya), recskiszovetseg.hu, magyarszemle.hu, gondola.hu, tte.hu

A bejegyzés trackback címe:

https://polipraktika.blog.hu/api/trackback/id/tr7014224845

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

DFK 2018.09.06. 14:35:51

Megdöbbentő, hogy háborítatlanul élhetett.

Etniez 2018.09.06. 14:41:49

@DFK: Péter Gábort sem húzták fel a lámpavasra, pedig....

CyberPunK 2018.09.06. 14:44:38

"Az igazságot talán sohasem tudjuk meg, az azonban biztos, hogy az egyik legkegyetlenebb hódmezővásárhelyi életének döntő részében nem volt boldog ember.

S ez rendjén van így."

Kurvára nincs rendben. 89-ben kellett volna agyonlőni. Ahogy 89-ben kellett volna megnyitni a levéltárakat és közszemlére tenni a múltat az összes bűnössel.

DocBulywood 2018.09.06. 14:50:49

Szóval magyar verte a magyart...

Hasonlóan a zsidóüldözéseknél, egymást jelentették fel.

Köpedék egy nép vagyunk, ez van.

:-(

kewcheg 2018.09.06. 14:58:27

@DocBulywood: pontosan.kollégám mesélte, hogy két hete hazafelé Görögországból a szerb-magyar határon a magyar hatóságok miatt állt hat!!!! órát a buszuk.Egy magyar busz magyar utasokkal!!!!
USA-ban a JFK-n az amerikai állampolgár érkezés után azonnal mehet a taxijához, ha egy amerikai bajban van a világ bármely pontján, órákon belül megpróbálják kimenteni, megmenteni....
Ide tartozik még, hogyha a világ bármely pontján bajba kerülsz, a magyar külképviselet semmiben se fog segíteni, természetesen legkevésbé pénzzel.Azt fogja tanácsolni, hogy stoppolj, jegy nélkül szállj fel a villamosra, buszra metróra stb.....:(

Csató 2018.09.06. 15:10:26

Ezek után mondja valaki, hogy itt volt rendszerváltás '89-ben.........

Csokis · http://csokis.blog.hu 2018.09.06. 15:10:41

@DFK: Nála nagyobb kutyák is büntetlenek maradtak, miért pont éppen őt vonták volna felelősségre? Most egy pillanatig elgondolkodom, hogy vontak-e egyáltalán valakit? Talán a mosonmagyaróvári sortűz miatt volt valami, de aztán kábé annyi. Havas Szófia is nyugodtan oszthatja az észt, ez még simán belefér a szabad véleménynnyilvánításba, és a pártfegyelembe.

Visceroid 2018.09.06. 15:22:20

@CyberPunK: "89-ben kellett volna agyonlőni. Ahogy 89-ben kellett volna megnyitni a levéltárakat és közszemlére tenni a múltat az összes bűnössel. "

4. zsinórban a 3. Fideszciklus jön. Hol a nagy elszámoltatás?

CyberPunK 2018.09.06. 15:25:14

@Visceroid: Tőlem hiába kérdezed. Ha rajtam múlna nem kerülne be egy olyan párt se, amelyiknek volt MSZMP tagja van.

Mikorka Kálmán okleveles duguláselhárító kisiparos 2018.09.06. 15:27:51

@kewcheg: Kivéve, ha az a reptérre érkező amerikai állampolgár muszlim vallású, mert akkor ez történhet: www.politico.com/magazine/story/2018/08/11/traveling-while-muslim-the-case-of-the-exploding-chocolate-219347

Fórián István pedig egy alávaló gazember volt.

Jó film a posztban is említett szökésről: port.hu/adatlap/film/tv/szokes-szokes/movie-2381

tamask 2018.09.06. 15:47:04

@Visceroid: a Fidesz kezdeteinél Stumpf apósa, a kommunista belügyminiszter bábáskodott. Az összes ellenzéki pártba szétszórta a hatalom az embereit, a végén pedig a Fidesz a kommunista szalámitaktikát alkalmazva szépen bekebelezte az összes többi pártot a jobboldalon.
A mai pártok közül a Fideszben a legnagyobb az ex-Munkásőrök, ex-MSZMP funkcionáriusok, ex-KISZ titkárok aránya. Szépen át lett mentve a hatalom. Ez meg is magyarázza, hogy miért nem volt és nem is lesz soha elszámoltatás.

Raketta25 2018.09.06. 15:49:11

Köszönöm, jó írás. Egy dolog, ami szinte kiverte a szemem:
"mintegy négyszer kevesebb annál, mint amit az igénybevétel megkövetelt."
Helyette inkább: "negyede annak, mint amit..."

na__most__akkor 2018.09.06. 16:03:45

Hol van a mai Recsk? Még ost nem tudjuk.

Majd ötven év múlva, amikor már senkit se érdekel ---

--- mert az akkori Recsket keresi.

Thyb 2018.09.06. 16:49:26

@Csató: Nézd meg a mai politikai elitet. Ugyan azok vannak, akik előtte is politizáltak + pár már megfertőzött fiatal.

Thyb 2018.09.06. 16:51:30

@Visceroid: Saját farkába egyik sem akar harapni!

gigabursch 2018.09.06. 18:09:58

Ő is elveszthetné a fejét, mint a rohadék főnőke.

A csapos közbeszól 2018.09.06. 20:58:20

Mint megemlékezés és történeti áttekintés jól sikerült mű, de nekem hiány érzetem van.

Tenkes Kapitánya 2018.09.06. 21:09:07

@DocBulywood: Aki egy esetből en bloc lebunkózza a világ összes magyarját (saját magát is, ha magyar), az egy rohadt buta és aljadék ember. Igen, rólad beszélek.
Ha ezt más népekkel csinálod, a legutolsó rasszista patkányként lennél elkönyvelve.

A csapos közbeszól 2018.09.06. 21:47:32

Mint megemlékezés és történeti áttekintés jól sikerült mű, de nekem hiány érzetem van.

Mi vitt rá egy embert arra, hogy három évvel a háború után meghamisítsa a születési dátumát csak azért, hogy katona legyen. Két évvel később kitűnő eredménnyel végzett, tehát vagy hátszele volt, vagy láttak benne valamit a felettesei. Ki vagy kik csináltak belőle egy agy mosott zombit? Ez az ember csak eszköz volt akit használat után kidobtak a szemétdombra.

És mi lett a főnökeivel, kollégáival? Hányan élték át a "rendszerváltást", úgy hogy át tolták a bringát a másik oldalra.

Don Camisi 2018.09.06. 23:56:15

Szép cikk. De aki egyszercsak azt mondja, hogy rendjén van, ha valaki nem boldog (mert nem érdemli meg), az éppen ott tart, ahol Forján az elején.

CyberPunK 2018.09.07. 07:54:17

@balcán maxval bircaman: az azért nem mítosz, hogy a Fidesz (is) tele van azokkal, akiknek kurvára nem a politikában lenne a helyük a rendszerváltás után.

max bir ca · http://bircahang.org 2018.09.07. 07:59:22

@CyberPunK:

A valóság az, hogy a Fidesz volt az egyetlen rendszerváltáskori párt, melynek alapszabálya tiltotta volt MSZMP-tagpk belépését a pártba.

Thyb 2018.09.07. 08:11:20

@balcán maxval bircaman: Ezért töltötték fel volt ÁVO-s utódokkal és volt KISZ titkárokkal a soraikat. Hagyjuk a hülye demagógiát. A Fidesznél nagyobb MSZMP utódpárt nem létezik kishazánkban.

max bir ca · http://bircahang.org 2018.09.07. 08:12:28

@Thyb:

De mi a valóság? Sose volt egyetlen fideszes vezető se, aki akár párttag, akár állambiztonságis lett volna.

CyberPunK 2018.09.07. 08:26:09

@balcán maxval bircaman: Aztán kicsit puhult a dolog, igaz? Most mintha picit sok exkomcsi lenne ott. Őszintén, szerinted ez normális állapot a rendszerváltás után?

max bir ca · http://bircahang.org 2018.09.07. 08:29:36

@CyberPunK:

S mi ok lenne 30 évvel a rendszerváltozás után csak azért büntetni bárkit is, mert mezei párttag volt 1989 előtt?

CyberPunK 2018.09.07. 08:39:49

@balcán maxval bircaman: Net szerint volt. Tény, elég kusza infók vannak.

Egyszerű, rendszerváltás volt. Állítólag.

boundary 2018.09.07. 08:41:36

a ribancok is kidobják a csikket
Húzz el Magyarországról a halál faszára. Jobb lesz mindenkinek.

Thyb 2018.09.07. 10:17:09

@balcán maxval bircaman: Kövér apja az ÁVO-nál volt (én abban az időben sem dolgoztam ott, ezért ezt olyanok nyilatkozták akik ismerik), Orbán apja szerinted miként volt politikai biztos a felcsúti bányában?
A Fidesz vezérkar az anyatejjel szívta magába a Marxista ideológiákat, s ez a jelenlegi vezetésükön is tükröződik.

ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró · http://bircahang.org 2018.09.07. 10:25:22

@Thyb:

Szóval már ne csak a volt párttagokat diszkrimináljuk, hanem azok leszármazottait is?

Emmett Brown 2018.09.07. 10:40:19

@maxval balcán bircaman: Gyurcsányt lehet az Apró rokonsággal basztatni?

szekertabor · provo.blog.hu 2018.09.07. 10:44:06

Volt egy alkalmas ciklus a kommunista gyilkosok elszámoltatására 1990-94 között. Az elszámoltatás elmaradt. Ma már csak azokat lehetne (és kellene) nevesíteni, akik felelősek voltak az elmaradt elszámoltatásért. Akik külföldről és belföldről retorziókkal fenyegették a magyar törvényhozást, akik meghamisították és megsemmisítették a dokumentumokat, akik elnapolták és leszavazták az elszámoltatást. És azokat a bírókat, akik nem emberiségellenesnek és elévültnek minősítették a tömeges kínzásokat és gyilkosságokat.

ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró · http://bircahang.org 2018.09.07. 10:44:59

@Emmett Brown:

Nem lehet!

Én úgy tudom, hogy KISZ KB-tagnak lenni azt jelenti, hogy az ember Kádár ellenzéke volt, míg ha valaki gimnáziumi KISZ-titkár volt, az meg azt jelenti: az illető Kádár legbelső köréhez tartozott.

Thyb 2018.09.07. 10:50:56

@maxval balcán bircaman: Mindkettő a belső körhöz tartozott. Egyesek próbálják megideologizálni az átkosban játszott szerepüket, de ez csak az arra fogékonyak megvezetésére szolgáló porhintés.

Thyb 2018.09.07. 10:56:30

@szekertabor: A 90-94 közötti időszakot arra használta az akkori politikai vezetés, hogy a privatizáció és kárpótlási dömping közepette minél nagyobb vagyont halmozzanak fel. Politikusok alatt pedig mind az akkori aktuális parlamenti tagokat mind pedig a cimboráikat értem akik az átkosban voltak politikai pályán.
A rendszerváltás itt az állami javak magánkézbe kerülését jelentette és semmi mást.

ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró · http://bircahang.org 2018.09.07. 10:59:01

@Thyb:

Még a KISZ KB tagja is csak a belső kör perifériája volt, a mezei titkár meg ettől is méróföldekre állt.

Az igazi belső kör a PB és a Titkárság tagjai voltak, kb. 15-20 ember, ők voltak azok, akikkel Kádár megtárgyalta a dolgokat döntés előtt, s akik elmondhatták szabadon véleményüket. Mindenki más egy dolgot tehetett: k9övette az utasításokat. Nyilván a körön kívül a magasabb rangúak el tudtak egyes dolgokat maguknak intézni (lásd Gyurcsány egyetemi vizsgáját), de a hatalom ügyeibe nem szólhattak bele.

Ismerem jól ezt a témát, volt rokonom a pártvezetésben.

CSOKKI MÁLNA 2018.09.07. 11:14:15

@maxval balcán bircaman: No igen, bájos, amikor a függetlenített kisz titkár, majd kisz kb tag Fletót egy lapon próbálják említeni a gimnázium osztálytitkár Orbánnal. Én pl. voltam úttörő, az is számít tessék mondani?
A tény az, hogy már felnőttként, az egyetemen a 80-as évek második felében Orbán egy a kisszel rivalizáló ifjúsági szervezet létrehozásában vett részt. Fletó pedig fő kiszesként ennek a szervezetnek (Fidesz) az elszigetelésére, felszámolására tett javaslatot..

ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró · http://bircahang.org 2018.09.07. 11:20:42

@pina noir:

Igen, így van.

Ha mondjuk 0 a rendszer működésében semmilyen szerepet nem vállaló ember, s 9 Kádár szerepe, akkor Gyurcsány 5 volt, Orbán meg 1.

ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró · http://bircahang.org 2018.09.07. 11:22:34

@CyberPunK:

Válasz arra az abszurd felvetésre, hogy Orbán valamiféle főember lett volna Kádár alatt.

CyberPunK 2018.09.07. 11:23:49

@pina noir: A tény az, hogy még mindig nem nyilvános az összes akta, illetve, hogy egy MSZMP öregdiák-találkozót csinált a kormányból. Innentől kezdve pont nem érdekel, hogy ő mit csinált vagy nem csinált 89 előtt, a tény az, hogy semmit se tesz meg azért, hogy tisztába kerüljenek a dolgok. Innentől kezdve ugye max csak találgatni lehet, hogy mi is volt az ő szerepe a rendszerváltáskor.

CyberPunK 2018.09.07. 11:24:39

@maxval balcán bircaman: Én ezt sose mondtam. Ahogy azt se, hogy csak főemberek ne vegyenek részt a politikában.

tapangász 2018.09.07. 12:13:27

@A csapos közbeszól: A cikkben említett Nagy László (makaróni?, cérna? mindkét nevet hallottam már) pl. később felderítő is volt Olaszországban, de lebukott, utána IBUSZ főosztályvezető...

ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró · http://bircahang.org 2018.09.07. 12:30:40

@CyberPunK:

Pedig ez a szabvány ballib álláspont.

Gyurcsány, Horn, Németh, stb. nem voltak Kádár támaszai, sőt a rendszer ellen harcoltak.

Míg a volt mezei párttitkárok, KISZ-titkárok - ha nem lettek 1990 után ballibek - mind a diktatúra támaszai voltak.

ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró · http://bircahang.org 2018.09.07. 12:32:01

@CyberPunK:

A múltat nem lehet eltörölni, úgy tenni, mintha nem lett volna, így ez a tisztába tétel i csak fantázia.

ninimimi 2018.09.07. 12:47:44

Emberek! Van itt, aki komolyan elhiszi egy fizetett putyinorbáni trollnak, ahogy a "nemzeti-keresztény-demokrata" jelmezes bolsevik diktatúra mai változatát mentegeti? Merthogy "diszkriminálni" akarjuk szegény volt MSZMP tagokat. Az lenne a "diszkrimináció", hogy legalább politikus, meg miniszter ne legyen, aki a kommunista pártállam egyetlen pártjának a tagja, pláne titkára volt? Akikkel tele van Orbán környezete. Akik miatt - szégyenszemre a volt kommunista országok közül - nálunk nem hozták nyilvánosságra a kommunista ügynökaktákat. Mert Orbán már sokadszorra megakadályozza ezt. Vajon miért? Nehéz kitalálni? Az úszómedencés rózsadombi villák a mai napig tele vannak a fóriánhoz hasonló ávósokkal, kommunistákkal és leszármazottaikkal. Költik a jól "megérdemelt" sok-százezres nyugdíjaikat az általuk lenézett, meggyalázott nép verejtékéből.
Remélem, büszkék magukra mindezért a "nemzeti-keresztény-demokrata" Orbán rajongói!

BaGabi 2018.09.07. 13:00:30

@CyberPunK: "Kurvára nincs rendben. 89-ben kellett volna agyonlőni."
Valóban. Így kellett volna. És a besúgók, informátorok, párt titkárok, KISZ titkárok népes táborát is úgy picsán rúgni, hogy még 30 év múlva se essenek vissza a földre.

És vajon akkor most hol lenne a fidesz, és ez a rühes birkageci, kinek a faszát szopná mélytorkosan?

CyberPunK 2018.09.07. 13:13:47

@maxval balcán bircaman: Kevered a dolgokat. Nem tisztába kell tenni, hanem elérhetővé/átláthatóvá. Ha még van mit.

Ezt a ballibsizést meg hanyagold már, semmi közöm hozzájuk.

n3spr3ss0 2018.09.07. 13:38:26

Szörnyű dolgok voltak,a háború után egy vesztes lerombolt országban, az új szocialista világrendben vasszigorral próbáltak rendet tartani, a be nem illeszkedők között, nem oda való emberekkel.
De, ha ma szétnézünk, vagy vissza tekintünk pár évtizedet, látszik, sok rohadék megmaradt.

Thyb 2018.09.07. 13:44:24

@maxval balcán bircaman: Ha annyira hamis akkor vajon Viktor miért fo**a magát bokán minden egyes alkalommal amikor ezt kérik tőle?!?

ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró · http://bircahang.org 2018.09.07. 13:46:29

@CyberPunK:

Logika. A rendszer végén a hatalmon lévők töröltek egy csomó adatot, ill. hozzáadhatattak hamisakat.

CyberPunK 2018.09.07. 13:55:25

@maxval balcán bircaman: aha, hogy munka is lett volna vele. Ez aztán ok. Ennyi erővel szarjuk le a múltat teljesen (mármint a teljes történelmet), mivel tele van fake adattal, és véletlenül sem az a kutatók dolga, hogy ezeket rendberakja.

Btw, rátenném nem kevés pénzemet, hogy azért még lenne mit kaparni. Az a szar az egészben, hogy arra játszanak, hogy egyszer csak kipusztul az a generáció akik sokat mesélhetnénk.

De ténylyeg, neked mi érdeked van abban, hogy ezeket a dolgokat temessék el jó mélyre?

ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró · http://bircahang.org 2018.09.07. 14:22:23

@CyberPunK:

Nekem semmi. Nekem megvan a saját dossziém és az apámé is.

CyberPunK 2018.09.07. 14:30:52

@maxval balcán bircaman: Akkor miért zavarna, ha a többi nyilvánosságra kerülne?

CSOKKI MÁLNA 2018.09.07. 19:23:10

@CyberPunK: MSZMP öregdiák találkozó? Kicsoda? Egy ilyen találkozó nem zavart a szoci kormányok idején? Nehogy már mezei Mszmp tagokat egy szinten említsünk KB PB tagokkal, Mszmp agitpropos cenzorkákkal, szakszervezeti vezérekkel, meg komoly hatalommal bíró titkos tisztekkel..Ilyenektől hemzsegtek a szoci-szadesz kormányok és környezetük..

ninimimi 2018.09.07. 20:35:31

birca! "A rendszer végén a hatalmon lévők töröltek egy csomó adatot, ill. hozzáadhatattak hamisakat."
Micsoda ócska hazudozás! Orbánék azért nem hozzák nyilvánosságra, mert meg vannak hamisítva? Akkor rajta! Lássuk azokat a hamis adatokat, "hamissá" nyilvánítva! Tucatnyi bűnügyi, informatikai eljárás van, amivel MINDEN hamisítás kiszűrhető! Sehol, egyik posztkommunista országban sem akadályozták ilyen ócska hazugságokkal a kommunista iratok nyilvánosságra hozatalát. És persze sehol sem volt semmilyen komoly hamisítás. Folyamatosan hazudsz, mint minden bolsevik, amikor bolsevik bűnösöket fedez.

CSOKKI MÁLNA 2018.09.07. 20:40:21

@ninimimi: Te most azon polemizálsz, hogy ki írt jelentéseket és ki nem. Miközben azok, akik olvasták ezeket a jelentéseket ott ültek a szoci-szadesz kormányokban 12 éven keresztül, és te magad is rájuk szavaztál...

ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró · http://bircahang.org 2018.09.08. 09:10:51

@ninimimi:

Nem szűrhető ki semmi.

Egyetlen országban hoztak MINDENT nyilvánoságra, az NDK-ban. Mert ott az egész ország megszűnt, azt elfoglalta egy másik.

magyarparaszt 2018.12.20. 09:08:39

@pina noir: Nem a "szadeszre" szavazunk, hanem a jogállamra a ruszkibérenc orbánisták ellenében. Nagy különbség, fideszbirka! Ha ők állnak veletek szemben, akkor rájuk.

magyarparaszt 2018.12.20. 09:12:22

@maxval balcán bircaman: Ne mellébeszéljél, hanem ismerd el, hogy azért vagy az ügynöklisták nyilvánosságra hozatala ellen, mert te is besúgó voltál, mint a többi orbánista! Ti ott a fideszes álhírgyárban pontosan tudjátok, miről beszéltek az adathamisírás terén, úgyhogy ne hivatkozz arra, hogy hozzátettek vagy elvettek valamit belőlük, mert ha ti kezelitek, akkor biztosan. Akkor is kellenek a listák, és mi majd eldöntjük, melyikőtöket kapjuk el róla.
süti beállítások módosítása